Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

STATE DIETOLOGY

the east german stasi
had a method for driving people insane
when a person would leave the house
agents would sneak inside
they wouldn't break anything
they wouldn't trash anything
they would just move around
little very personal things 
knick-knacks photographs books
this would go on for months

sometimes when grey animals fight over food
they swallow so quickly as soon as they get the chance
and then vomit it up
in order to eat later in peace
somebody’s little very personal things
knick-knacks
photographs
books

DIËTOLOGIE VAN OVERHEIDSWEGE

de oost-duitse stasi
wist een manier om je gek te maken
als mensen van huis gingen
drongen de agenten binnen
ze maakten niks kapot
ze beschadigden niks
wat ze deden was gewoon
kleine zeer persoonlijke spullen verplaatsen
beeldjes foto’s boeken
dit ging maandenlang zo door

wanneer grijze dieren om voedsel vechten
schrokken ze het soms zo snel mogelijk op
en braken het later uit
om het op hun gemak op te eten
iemands kleine zeer persoonlijke spullen
beeldjes
foto’s
boeken

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДИЕТОЛОГИЯ

у восточногерманского штази
был такой способ сводить с ума
когда люди уходили из дома
агенты проникали внутрь
ничего не ломали
ничего не портили
просто переставляли с места на место
маленькие очень личные вещи
статуэтки фотографии книги
это продолжалось месяцами

иногда когда серые животные дерутся за еду
они заглатывают так быстро как только возможно
а потом срыгивают
чтобы позже спокойно съесть
чьи-то маленькие очень личные вещи
статуэтки
фотографии
книги
Close

STATE DIETOLOGY

the east german stasi
had a method for driving people insane
when a person would leave the house
agents would sneak inside
they wouldn't break anything
they wouldn't trash anything
they would just move around
little very personal things 
knick-knacks photographs books
this would go on for months

sometimes when grey animals fight over food
they swallow so quickly as soon as they get the chance
and then vomit it up
in order to eat later in peace
somebody’s little very personal things
knick-knacks
photographs
books

STATE DIETOLOGY

the east german stasi
had a method for driving people insane
when a person would leave the house
agents would sneak inside
they wouldn't break anything
they wouldn't trash anything
they would just move around
little very personal things 
knick-knacks photographs books
this would go on for months

sometimes when grey animals fight over food
they swallow so quickly as soon as they get the chance
and then vomit it up
in order to eat later in peace
somebody’s little very personal things
knick-knacks
photographs
books
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère