Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

MICHEL FOUCAULT, FIRST TRIMESTER

the embryo is growing
obediently repeating all the stages of evolution

now it already has one ear for the word to go in
and another ear for it to fly out

having gone in and out and taken off and flown around some
the word settles down on the upper lip
like a plantain leaf on a wound

MICHEL FOUCAULT, EERSTE TRIMESTER

het embryo groeit
doorloopt braaf alle stappen van de evolutie

ziezo het heeft al een oor waar een woord in gaat
en een oor waar het weer uitgaat

erin eruit opgestegen rondgevlogen
dan strijkt het woord op de bovenlip neer
als een weegbreeblad op een wond

МИШЕЛЬ ФУКО, ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

эмбрион растет
послушно повторяя все этапы эволюции

вот у него уже есть ухо в которое влетает слово
и ухо из которого оно вылетает

влетев вылетев взлетев полетав
слово ложится на верхнюю губу
как лист подорожника на рану
Close

MICHEL FOUCAULT, FIRST TRIMESTER

the embryo is growing
obediently repeating all the stages of evolution

now it already has one ear for the word to go in
and another ear for it to fly out

having gone in and out and taken off and flown around some
the word settles down on the upper lip
like a plantain leaf on a wound

MICHEL FOUCAULT, FIRST TRIMESTER

the embryo is growing
obediently repeating all the stages of evolution

now it already has one ear for the word to go in
and another ear for it to fly out

having gone in and out and taken off and flown around some
the word settles down on the upper lip
like a plantain leaf on a wound
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère