Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

THE PACIFIC OCEAN IS ONE BIG TEAR

the sailor waves the signal flags
surrounding himself with the multicoloured letters of the word love

he doesn't know he's hiv-positive

falling onto the deck
the letters form a line

the sailor throws ropes around them and leads them to the hold
to show them to the photographs of his lovers

they walk without looking at one another
like how animals in times of drought walk to be watered

the pacific ocean rolls down its own cheek

DE STILLE OCEAAN IS ÉÉN GROTE TRAAN

matroos seint met vlaggetjes
omringt zich met de bonte letters van het woord liefde

hij weet niet dat hij met hiv is geïnfecteerd

vallend op het dek
stellen de letters zich op in het gelid

matroos doet ze leibandjes om en brengt ze naar het ruim
om aan de foto’s van zijn minnaars te laten zien

ze lopen zonder naar elkaar te kijken
zo trekken dieren naar een drinkplaats tijdens de droogte

de stille oceaan rolt langs zijn eigen wang

ТИХИЙ ОКЕАН - ОДНА БОЛЬШАЯ СЛЕЗА

матрос машет сигнальными флажками
окружая себя разноцветными буквами слова любовь

он не знает что вич-инфицирован

падая на палубу
буквы строятся в шеренгу

матрос накидывает на них веревочки и ведет в трюм
чтобы показать фотографиям своих любовников

они идут не глядя друг на друга
так идут во время засухи животные на водопой

тихий океан катится по собственной щеке
Close

THE PACIFIC OCEAN IS ONE BIG TEAR

the sailor waves the signal flags
surrounding himself with the multicoloured letters of the word love

he doesn't know he's hiv-positive

falling onto the deck
the letters form a line

the sailor throws ropes around them and leads them to the hold
to show them to the photographs of his lovers

they walk without looking at one another
like how animals in times of drought walk to be watered

the pacific ocean rolls down its own cheek

THE PACIFIC OCEAN IS ONE BIG TEAR

the sailor waves the signal flags
surrounding himself with the multicoloured letters of the word love

he doesn't know he's hiv-positive

falling onto the deck
the letters form a line

the sailor throws ropes around them and leads them to the hold
to show them to the photographs of his lovers

they walk without looking at one another
like how animals in times of drought walk to be watered

the pacific ocean rolls down its own cheek
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère