Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

GENESIS. AROUND THE EIGHTH CHAPTER

on the ark noah lodges stegosaurs tyrannosaurs plesiosaurs
brontosaurs archaeopteryxes iguanodons diplodocuses triceratops
they are small and smiley-faced
they will all fit
everyone will sail off peacefully

it's a long journey

a snow-white pterodactyl
flies out of the ark
and returns bearing a green branch in its mouth
so the banks of hollywood must be nearby
so everyone's been saved for some reason

god hanging on to the branch for dear life
squeaks like a toy in the jaws of a puppy

GENESIS. ROND HET ACHTSTE HOOFDSTUK

noah plaatst op de ark stegosaurussen tyrannosaurussen plesiosaurussen brontosaurussen archaeopteryxen iguanodons diplodocussen triceratopsen
ze zijn klein goedlachs
passen er allemaal in
gaan met z’n allen vredig varen

varen duurt lang

een sneeuwwitte pterodactylus
vliegt de ark uit
om met een groen twijgje in zijn bek terug te keren
kennelijk is de kust van hollywood nabij
kennelijk moest iedereen gek genoeg gered worden

god die nog maar net het twijgje wist te grijpen
piept als een speeltje tussen de tanden van een pup

БЫТИЕ. ОКОЛО ВОСЬМОЙ ГЛАВЫ

ной размещает на ковчеге стегозавров тираннозавров плезиозавров бронтозавров археоптериксов игуанодонов диплодоков трицератопсов
они маленькие улыбчивые
все поместятся
все вместе мирно поплывут

плыть долго

белоснежный птеродактиль
вылетит из ковчега
и вернется держа во рту зеленую веточку
значит голливудский берег близко
значит все зачем-то спасены

бог еле-еле зацепившийся за ветку
пищит как игрушка в зубах щенка
Close

GENESIS. AROUND THE EIGHTH CHAPTER

on the ark noah lodges stegosaurs tyrannosaurs plesiosaurs
brontosaurs archaeopteryxes iguanodons diplodocuses triceratops
they are small and smiley-faced
they will all fit
everyone will sail off peacefully

it's a long journey

a snow-white pterodactyl
flies out of the ark
and returns bearing a green branch in its mouth
so the banks of hollywood must be nearby
so everyone's been saved for some reason

god hanging on to the branch for dear life
squeaks like a toy in the jaws of a puppy

GENESIS. AROUND THE EIGHTH CHAPTER

on the ark noah lodges stegosaurs tyrannosaurs plesiosaurs
brontosaurs archaeopteryxes iguanodons diplodocuses triceratops
they are small and smiley-faced
they will all fit
everyone will sail off peacefully

it's a long journey

a snow-white pterodactyl
flies out of the ark
and returns bearing a green branch in its mouth
so the banks of hollywood must be nearby
so everyone's been saved for some reason

god hanging on to the branch for dear life
squeaks like a toy in the jaws of a puppy
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère