Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

BREAKFAST BEFORE BATHING THE RED HORSE

as a child peter the great had a toy –
a horse carved out of linden
and covered with a real stallion’s
skin.

the russian emperor only died
so that he could see once more
that little red animal
who’d been skinned.

and it joyfully leaped out of its cloud,
like bloody morning bread
out of a shocked beating toaster.

ONTBIJT VOORAFGAAND AAN HET BADEN VAN HET RODE ROS

als kind had peter de grote een speeltje
een paardje gesneden uit lindenhout
en overtrokken met echte
veulenhuid.

de russische tsaar stierf uitsluitend
omwille van een ontmoeting
met het kleine rode dier
dat gevild werd

dat sprong dan ook blij uit een wolk tevoorschijn
als een bloedig ochtendlijk sneetje brood
uit een stroomstotend rooster.

ЗАВТРАК ПЕРЕД КУПАНИЕМ КРАСНОГО КОНЯ

у петра I в детстве была игрушка -
лошадка, вырезанная из липы
и покрытая настоящей жеребячьей
кожей.

русский царь умер только для того,
чтобы встретить
это маленькое красное животное,
с которого содрали кожу.

а оно радостно выскочило из облака,
как утренний кровавый хлебушек
из бьющего током тостера.
Close

BREAKFAST BEFORE BATHING THE RED HORSE

as a child peter the great had a toy –
a horse carved out of linden
and covered with a real stallion’s
skin.

the russian emperor only died
so that he could see once more
that little red animal
who’d been skinned.

and it joyfully leaped out of its cloud,
like bloody morning bread
out of a shocked beating toaster.

BREAKFAST BEFORE BATHING THE RED HORSE

as a child peter the great had a toy –
a horse carved out of linden
and covered with a real stallion’s
skin.

the russian emperor only died
so that he could see once more
that little red animal
who’d been skinned.

and it joyfully leaped out of its cloud,
like bloody morning bread
out of a shocked beating toaster.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère