Poetry International Poetry International
Poem

Cornelia Hülmbauer

SHOOT FROM THE HIP GO TO THE DOGS

or animal maybe you don't need to know exactly does

the idea of offence suffice to get it through the fence and all

types are similar in the end

 

with a hunter's cap you send me into the forest to the

borders where teeth are pulled and the rule of force is already law

 

beastly the collector robber hoarder haunting each hole

bent over double after the grazing shot in the mouth

 

I stand firm in view of you

 

you drag your mutts home

VANUIT DE HEUP SCHIETEN VOOR DE HONDEN TEN ONDER GAAN

of dier misschien hoef je het niet preciezer te weten
volstaat voor jou het idee van ontucht dat het door de hekken
dringt en alle soorten uiteindelijk aan elkaar gelijk zijn

met het jagershoedje stuur je me de jachtgebieden in tot aan de
grenzen waar men tanden trekt daar heeft vuistrecht al kracht van wet

bestiarium van verzamelaars oppikkers grijpers elk gat achtervolgers eens
gebukt meteen in ’t vizier na het schampschot in de mond

ik voor jou ik sta vast

je sleept je mormels mee naar huis

AUS DER HÜFTE SCHIESSEN VOR DEN HUNDEN GEHEN

oder tier vielleicht brauchst du es nicht genauer wissen reicht dir
die idee von unzucht dass es durch die zäune dringt und alle
sorten ähnlich sind am ende

mit dem hut des jägers schickst du mich in die reviere an die
grenzen wo man zähne zieht da ist faustrecht schon gesetz

bestiarium der sammler klauber raffer jedes loch verfolger wie
gebückt so anvisiert nach dem streifschuss in den mund

ich vor dir ich stehe fest

du schleifst deine köter heim

Close

SHOOT FROM THE HIP GO TO THE DOGS

or animal maybe you don't need to know exactly does

the idea of offence suffice to get it through the fence and all

types are similar in the end

 

with a hunter's cap you send me into the forest to the

borders where teeth are pulled and the rule of force is already law

 

beastly the collector robber hoarder haunting each hole

bent over double after the grazing shot in the mouth

 

I stand firm in view of you

 

you drag your mutts home

SHOOT FROM THE HIP GO TO THE DOGS

or animal maybe you don't need to know exactly does

the idea of offence suffice to get it through the fence and all

types are similar in the end

 

with a hunter's cap you send me into the forest to the

borders where teeth are pulled and the rule of force is already law

 

beastly the collector robber hoarder haunting each hole

bent over double after the grazing shot in the mouth

 

I stand firm in view of you

 

you drag your mutts home

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère