Poetry International Poetry International
Poem

Cornelia Hülmbauer

YOU SHOULDN'T SALUTE YOU SHOULDN'T HAVE TO

polishing lips with tips of tongues brace the heart hookers
after the two-timers

creeping like cats as though it were night if you can see in
the dark you are ahead

climbing on tin roofs first the easy targets with
the shotguns it begins

you can count on secretions blood and sport specter and spit
it's well-oiled from the first time on

scrap like buzz by a long shot female soldier pledge before you wilt

last drop

GIJ ZULT NIET SALUEREN GIJ ZULT NIET ZULLEN

lippen lakken met tongpunten het hart vaster gorden de
vreemdgangers achterna

sluipend als katten of het ’s nachts was zie je in het
donker ben je het voor

over daken met golfplaten klimmen eerst de makkelijke doelen met de
buksen kan ’t beginnen

op secreten moet je mikken bloed en spelen spook en speeksel
vlot het handig al bij het eerste oefenen vocht

schroot als geintje allang soldate zweer je voor het slappe
laatste sap

DU SOLLST NICHT SALUTIEREN DU SOLLST NICHT SOLLEN

lippen lackieren mit zungenspitzen das herz fester schnallen den
fremdgängern nach

schleichend wie katzen als wäre es nächtens siehst du im
dunkeln bist du voraus

über wellblechdächer steigen erst die leichten ziele mit den
büchsen fängt es an

auf sekrete sollst du setzen blut und spiele spuk und speichel
läuft es richtig ab der ersten übung feucht

schrot wie schnurren längst rekrutin schwörst vorm welken
letzten saft

Close

YOU SHOULDN'T SALUTE YOU SHOULDN'T HAVE TO

polishing lips with tips of tongues brace the heart hookers
after the two-timers

creeping like cats as though it were night if you can see in
the dark you are ahead

climbing on tin roofs first the easy targets with
the shotguns it begins

you can count on secretions blood and sport specter and spit
it's well-oiled from the first time on

scrap like buzz by a long shot female soldier pledge before you wilt

last drop

YOU SHOULDN'T SALUTE YOU SHOULDN'T HAVE TO

polishing lips with tips of tongues brace the heart hookers
after the two-timers

creeping like cats as though it were night if you can see in
the dark you are ahead

climbing on tin roofs first the easy targets with
the shotguns it begins

you can count on secretions blood and sport specter and spit
it's well-oiled from the first time on

scrap like buzz by a long shot female soldier pledge before you wilt

last drop

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère