Poetry International Poetry International
Poem

Ida Börjel

the majority of gun deaths in the U.S.

the majority of gun deaths in the U.S.
were categorized as suicides
time, the eruption of time
the inconceivable trespassing in the conceivable
a corporeal counterbid do not hold this
sequenced, righted; I turn around
against what, what, was before
but that if I am caught
in protective, genetic hurdles
that time, timeslide
such a progression
the lure, the Transport Administration’s emergency phones
on the Alnö Bridge in Sundsvall
against the gloaming horizon
horizon of reason, against
solar plexus; enormous geometric
fires in      Sahara

het merendeel van de dodelijke schietpartijen in de VS

het merendeel van de dodelijke schietpartijen in de VS
ressorteerde onder zelfmoordenaars
de tijd, ontplofte tijd
inbreuk van het onredelijke in het redelijke
een lichamelijk tegenbod geef dit geen plaats
als sequentie, als recht; ik wend me om
naar wat, wat, wat vroeger bestond
maar dat als ik vastraak
in beschermende, genetische belemmeringen
dat tijd, ineengestorte tijd
zo’n volgorde
in de orde noodtelefoons Dienst Wegen en Verkeer
op de Alnöbrug in Sundsvall
tegen de schemerhorizon
de verstandshorizon, tegen
solar plexus; enorme geometrisch
gevormde vuren in      de Sahara

merparten av dödsskjutningarna i USA
sorterades under självmördare
tiden, tidssprängningen
det orimligas intrång i det rimliga
ett kroppsligt motbud rym inte detta
till sekvens, till rätta; vänder mig om
mot vad, vad, som fanns innan
men att om jag fastnar
i skyddande, genetiska hinder
att tid, tidsras
en sådan ordningsföljd
i ordningen Vägverkets nödtelefoner
på Alnöbron i Sundsvall
mot skymningshorisonten
förståndshorisonten, mot
solarplexus; enorma geometriskt
formade eldar i      Sahara

Close

the majority of gun deaths in the U.S.

the majority of gun deaths in the U.S.
were categorized as suicides
time, the eruption of time
the inconceivable trespassing in the conceivable
a corporeal counterbid do not hold this
sequenced, righted; I turn around
against what, what, was before
but that if I am caught
in protective, genetic hurdles
that time, timeslide
such a progression
the lure, the Transport Administration’s emergency phones
on the Alnö Bridge in Sundsvall
against the gloaming horizon
horizon of reason, against
solar plexus; enormous geometric
fires in      Sahara

the majority of gun deaths in the U.S.

the majority of gun deaths in the U.S.
were categorized as suicides
time, the eruption of time
the inconceivable trespassing in the conceivable
a corporeal counterbid do not hold this
sequenced, righted; I turn around
against what, what, was before
but that if I am caught
in protective, genetic hurdles
that time, timeslide
such a progression
the lure, the Transport Administration’s emergency phones
on the Alnö Bridge in Sundsvall
against the gloaming horizon
horizon of reason, against
solar plexus; enormous geometric
fires in      Sahara
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère