Poetry International Poetry International
Poem

Ida Börjel

lived time, lived place

lived time, lived place
that memory forces into present tense
sketched in moonlight through the gate
in filmy sunlight through the gates
a mother was, a mother’s echo
the universe expands
the universe expands
testing, forcing, orating
through the gates in the Japanese character
for passively utilized surface, negative space
the conditional emptiness
is not emptied; that something, through
the hazy sunlight spells     Ma

beleefde tijd, beleefde plaats

beleefde tijd, beleefde plaats
die herinneringen naar de presens dwingen
getekend in het maanlicht door de poort heen
in de zonnenevel door de poorten heen
een moeder bestond, een moeders echo
het universum dijt uit
het universum dijt uit
testend, dwingend, orerend
door de poorten van het Japanse teken
voor passief verbouwd areaal, negatieve ruimte
dat de voorwaardelijke leegte
niet is geleegd; dat iets, dat door
zonnemist spellen        Ma

levd tid, levd plats
som minnet tvingar in i presens
tecknad i månljuset genom porten
i soldiset genom portarna
en mor fanns, en mors eko
universum utvidgar sig
universum utvidgar sig
prövande, tvingande, ordande
genom portarna i det japanska tecknet
för passivt brukad yta, negativ rymd
att den villkorade tomheten
inte är tömd; att något, att genom
soldimman bokstavera      Ma

Close

lived time, lived place

lived time, lived place
that memory forces into present tense
sketched in moonlight through the gate
in filmy sunlight through the gates
a mother was, a mother’s echo
the universe expands
the universe expands
testing, forcing, orating
through the gates in the Japanese character
for passively utilized surface, negative space
the conditional emptiness
is not emptied; that something, through
the hazy sunlight spells     Ma

lived time, lived place

lived time, lived place
that memory forces into present tense
sketched in moonlight through the gate
in filmy sunlight through the gates
a mother was, a mother’s echo
the universe expands
the universe expands
testing, forcing, orating
through the gates in the Japanese character
for passively utilized surface, negative space
the conditional emptiness
is not emptied; that something, through
the hazy sunlight spells     Ma
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère