Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

SHORT MUSIC

the father finds out that his six-month-old child
is hard of hearing.

he starts working tenaciously on his son.
all of those endless exercises to develop the hearing.

he gets almost no results.

one of those evenings the father stops
sighs
picks up his child
and places on the turntable an old
john coltrane record.
turns the volume up to the max.
it’s the Giant Steps album.

the son freezes.
for the first time in his life he hears
lilliputians stomping their bare feet.

MUZIEK KLEIN VAN GESTALTE

vader verneemt dat zijn zes maanden oude kind
slechthorend is.

van nu af aan besteedt hij veel aandacht aan zijn zoon.
al die eindeloze gehooroefeningen.

er zit nauwelijks schot in de zaak.

op een avond pauzeert de vader
slaakt een zucht
pakt het kind op
en legt een oude lp van john coltrane
op de platenspeler.
met het volume op z’n hardst.
het album is Giant Steps.

de zoon is ineens roerloos.
hij luistert voor het eerst in zijn leven naar
gestamp van blote lilliputtervoeten.

все эти бесконечные упражнения по развитию слуха.

отец узнает что его полугодовалый ребенок
плохо слышит.

он начинает упорно заниматься сыном.
результатов почти нет.

в один из вечеров отец останавливается

вздыхает
берет ребенка на руки
и ставит на проигрыватель старую
пластинку джона колтрейна.
делает максимально громко.
это альбом Giant Steps.

сын замирает.
он впервые в жизни слышит как
топают босиком лилипуты.
Close

SHORT MUSIC

the father finds out that his six-month-old child
is hard of hearing.

he starts working tenaciously on his son.
all of those endless exercises to develop the hearing.

he gets almost no results.

one of those evenings the father stops
sighs
picks up his child
and places on the turntable an old
john coltrane record.
turns the volume up to the max.
it’s the Giant Steps album.

the son freezes.
for the first time in his life he hears
lilliputians stomping their bare feet.

SHORT MUSIC

the father finds out that his six-month-old child
is hard of hearing.

he starts working tenaciously on his son.
all of those endless exercises to develop the hearing.

he gets almost no results.

one of those evenings the father stops
sighs
picks up his child
and places on the turntable an old
john coltrane record.
turns the volume up to the max.
it’s the Giant Steps album.

the son freezes.
for the first time in his life he hears
lilliputians stomping their bare feet.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère