Poetry International Poetry International
Poem

Andrej Sen-Senkov

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ

in a kindergarten in the egyptian desert
they fed the kids what they always fed kids for all time
manna mush
manna from heaven
unpalatable white rations of printed matter
fallen from above

with lumps

god marks us from earliest childhood with white
as if pouring gasoline on the spot
he wants to burn

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ

in het kinderdagverblijf van de egyptische woestijn
krijg je te eten wat kinderen sinds mensenheugenis te eten krijgen
griesmeelpap
hemels manna
flauw smakende witte voedselpakketjes
die uit de lucht gevallen zijn

met klonters

god markeert ons van jongs af aan met wit
alsof hij benzine giet op de plek
die hij in brand wil steken

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ

в детском саду египетской пустыни
кормили тем же чем кормят детей во все времена
манной кашей
манной небесной
невкусными белыми продовольственными бандерольками
упавшими сверху

с комочками

бог метит нас с самого детства белым цветом
как будто обливает бензином то место
которое хочет поджечь
Close

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ

in a kindergarten in the egyptian desert
they fed the kids what they always fed kids for all time
manna mush
manna from heaven
unpalatable white rations of printed matter
fallen from above

with lumps

god marks us from earliest childhood with white
as if pouring gasoline on the spot
he wants to burn

ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ

in a kindergarten in the egyptian desert
they fed the kids what they always fed kids for all time
manna mush
manna from heaven
unpalatable white rations of printed matter
fallen from above

with lumps

god marks us from earliest childhood with white
as if pouring gasoline on the spot
he wants to burn
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère