Poetry International Poetry International
Poem

Ann Jäderlund

That which is in the water. But is not

That which is in the water. But is not
the water. Which the water does not
feel. But which is the water
from inside. Which no-one feels.
But is everything from inside. Which
body does not exist. Not scent hearing. Sight
or speech. And is not
transient.

Wat in het water is. Maar niet

Wat in het water is. Maar niet
het water is. Wat het water niet
kent. Maar het water
van binnenuit is. Wat niemand kent.
Maar alles van binnenuit is. Wat
niet bestaat. Waarvan het lichaam niet
bestaat. Geen reuk gehoor. Gezicht
noch spraak. En niet
vergankelijk is.

Det som är i vattnet. Men inte
är vattnet. Som vattnet inte
känner. Men som är vattnet
inifrån. Som ingen känner.
Men är allting inifrån. Som
inte finns. Vars kropp inte
finns. Inte doft hörsel. Syn
eller tal. Och inte är
förgängligt.
Close

That which is in the water. But is not

That which is in the water. But is not
the water. Which the water does not
feel. But which is the water
from inside. Which no-one feels.
But is everything from inside. Which
body does not exist. Not scent hearing. Sight
or speech. And is not
transient.

That which is in the water. But is not

That which is in the water. But is not
the water. Which the water does not
feel. But which is the water
from inside. Which no-one feels.
But is everything from inside. Which
body does not exist. Not scent hearing. Sight
or speech. And is not
transient.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère