Poetry International Poetry International
Gedicht

Ulrike Almut Sandig

Ballad of the abolition of night

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
night was abolished. a naked man
had his eyes bound
and against medical advice both hands
tied above his head
from time to time a man touched his skin
with a cordless drill
the report states that the man stood 2 ½ days

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man fetched another from his cell
dressed him in bra and thong
and led him like a dog through the room
a leather lead on his chains
and told him he could save himself
by performing doggy tricks

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man turned another on his head
and poured a cobalt-coloured
ocean into his anus. but however hard
he punched the man in the stomach
the detainee spat out nothing but water

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man smashed the head of another
against the concrete wall
then laid a cloth on his face and soaked
him for 5 ½ hours with water
until he only needed to snap his fingers
for the man to take a deep breath
and give him a tale of his own accord
from 1001 nights and more

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man at the end of his shift laid
the other after the session
in a coffin that could be locked from outside
or folded him into a pile
of washing together with shoes and packed
him in a wooden crate

underneath the corrupt and cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
in a wooden crate there lay a man with
only one eye. with the other
he observed the completely uniform
sky that was green, so green,
and with the last shred of his human sense
he jerked, he laughed, he screamed
in a spasm he thought would never end

Ballade van de afschaffing van de nacht

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
werd de nacht afgeschaft. de ogen van een naakte
man werden geblinddoekt
en zijn beide handen tegen doktersadvies in
vastgemaakt boven zijn hoofd
af en toe legde een persoon een draadloze
boormachine op zijn huid
volgens protocol stond de ondervraagde 2½ dag

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
haalde een man een andere man uit zijn cel
trok hem een bh en een string aan
en leidde hem als een hond door de ruimte
een leren riem aan zijn ketens
en beval hem, om zich te redden, trucjes
ten beste te geven zoals honden dat doen

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
draaide een man een andere man op z’n kop
en stortte bij hem een kobaltkleurige
zee in zijn anus. maar hoe hard hij de man
hierna ook in zijn buik sloeg
de ondervraagde heeft alleen maar water gespuwd

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
sloeg een man een andere man met zijn kop
tegen de muur van beton en legde
daarna een doek op zijn gezicht en drenkte
hem vijfeneenhalf uur met water
tot een knip met de vinger volstond en de man
lucht haalde en de ander
helemaal vanzelf nog een sprookje schonk
uit duizend-en-een plus nog een nacht

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
was een man klaar met zijn ploegendienst en legde
de andere man na de behandeling
in een van buiten afsluitbare doodskist of
hij vouwde hem op tot een stapel
ondergoed met schoenen en al en propte
hem in een kist van hout

onder de verkommerd wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
lag in een houten kist een persoon die nog maar
één oog had. met het andere
bekeek hij de volkomen gelijkvormige
hemel die groen, groen was
en met de rest van zijn mensenverstand
schokschouderde, lachte en schreeuwde hij en kreeg
de stuipen en wilde van geen ophouden weten

Ballade von der abschaffung der nacht

unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
wurde die Nacht abgeschafft. einem Nackten
wurden die Augen verbunden
und entgegen ärztlichem Rat beide Hände
über dem Kopf festgemacht
gelegentlich legte ein Mann eine schnurlose
Bohrmaschine an seine Haut
laut Protokoll stand der Befragte 2 ½ Tage

unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
holte ein Mann einen anderen aus seiner Zelle
zog ihm BH und Stringtanga an
und führte ihn wie einen Hund durch den Raum
eine Lederleine an seinen Ketten
und hieß ihn, um sich zu retten, Kunststückchen
aufführen nach Art der Hunde

unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
drehte ein Mann einen anderen auf den Kopf
und flößte ihm ein kobaltfarbenes
Meer in den Anus. doch wie hart er dem Mann
auch hernach in den Bauch schlug
der Befragte hat nichts als Wasser gespuckt

unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
schlug ein Mann einen anderen mit dem Kopf
an die Wand aus Beton und legte
ihm danach ein Tuch aufs Gesicht und tränkte
ihn fünfeinhalb Stunden mit Wasser
bis ein Fingerschnippen genügte und der Mann
Luft holte und dem anderen
ganz von allein ein weiteres Märchen schenkte
aus tausendundeiner weiteren Nacht

unter dem vollkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
trat ein Mann sein Schichtende an und legte
den anderen nach der Behandlung
in einen von außen verschließbaren Sarg oder
er faltete ihn zu einem Stapel
Wäsche mit Schuhen zusammen und verstaute
ihn in einer Kiste aus Holz

unter dem verkommen wolkenlosen Himmel
eines Staates ziemlich weit hinten
auf dem Zeitstrahl der Geschichte unserer Art
in einem Strafgefangenenlager
lag in einer Holzkiste einer, der hatte nur noch
ein Auge. mit dem anderen
betrachtete er den vollkommen gleichförmigen
Himmel, der grün, grün war
und mit dem Rest seines Menschenverstandes
zuckte, lachte und schrie er
im Spasmus und wollte kein Ende mehr finden
Close

Ballade van de afschaffing van de nacht

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
werd de nacht afgeschaft. de ogen van een naakte
man werden geblinddoekt
en zijn beide handen tegen doktersadvies in
vastgemaakt boven zijn hoofd
af en toe legde een persoon een draadloze
boormachine op zijn huid
volgens protocol stond de ondervraagde 2½ dag

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
haalde een man een andere man uit zijn cel
trok hem een bh en een string aan
en leidde hem als een hond door de ruimte
een leren riem aan zijn ketens
en beval hem, om zich te redden, trucjes
ten beste te geven zoals honden dat doen

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
draaide een man een andere man op z’n kop
en stortte bij hem een kobaltkleurige
zee in zijn anus. maar hoe hard hij de man
hierna ook in zijn buik sloeg
de ondervraagde heeft alleen maar water gespuwd

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
sloeg een man een andere man met zijn kop
tegen de muur van beton en legde
daarna een doek op zijn gezicht en drenkte
hem vijfeneenhalf uur met water
tot een knip met de vinger volstond en de man
lucht haalde en de ander
helemaal vanzelf nog een sprookje schonk
uit duizend-en-een plus nog een nacht

onder de volkomen wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
was een man klaar met zijn ploegendienst en legde
de andere man na de behandeling
in een van buiten afsluitbare doodskist of
hij vouwde hem op tot een stapel
ondergoed met schoenen en al en propte
hem in een kist van hout

onder de verkommerd wolkeloze hemel
van een staat vrij achteraf
op de tijdstraal van de geschiedenis van onze soort
in een strafgevangenenkamp
lag in een houten kist een persoon die nog maar
één oog had. met het andere
bekeek hij de volkomen gelijkvormige
hemel die groen, groen was
en met de rest van zijn mensenverstand
schokschouderde, lachte en schreeuwde hij en kreeg
de stuipen en wilde van geen ophouden weten

Ballad of the abolition of night

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
night was abolished. a naked man
had his eyes bound
and against medical advice both hands
tied above his head
from time to time a man touched his skin
with a cordless drill
the report states that the man stood 2 ½ days

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man fetched another from his cell
dressed him in bra and thong
and led him like a dog through the room
a leather lead on his chains
and told him he could save himself
by performing doggy tricks

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man turned another on his head
and poured a cobalt-coloured
ocean into his anus. but however hard
he punched the man in the stomach
the detainee spat out nothing but water

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man smashed the head of another
against the concrete wall
then laid a cloth on his face and soaked
him for 5 ½ hours with water
until he only needed to snap his fingers
for the man to take a deep breath
and give him a tale of his own accord
from 1001 nights and more

underneath the completely cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
a man at the end of his shift laid
the other after the session
in a coffin that could be locked from outside
or folded him into a pile
of washing together with shoes and packed
him in a wooden crate

underneath the corrupt and cloudless sky
of a state lagging somewhat behind
on the timeline of our kind of history
in a camp for detainees
in a wooden crate there lay a man with
only one eye. with the other
he observed the completely uniform
sky that was green, so green,
and with the last shred of his human sense
he jerked, he laughed, he screamed
in a spasm he thought would never end
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère