Poetry International Poetry International
Werken bij Poetry

Stichting Poetry International zoekt

BESTUURSLID met een HR en/of juridische achtergrond

m / v / x (Onbezoldigde functie)

 

Wegens de aflopende termijn van een van de leden is Poetry International per direct op zoek naar een betrokken bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden en het bureau geef je verder vorm aan de ambities en de toekomst van onze stichting. Je hebt affiniteit met poëzie en literatuur en kent het veld. Voor de specifieke expertise ‘HR en/of juridisch’ is passende kennis en ervaring gewenst.

Over Poetry International

Bij Poetry International zijn we gek van poëzie uit binnen- en buitenland. Daarom doen we er alles aan om een zo groot en breed mogelijk publiek kennis te laten maken met een diversiteit aan dichters en gedichten. Zowel on-stage als online. Het toonaangevende Poetry International Festival haalt sinds 1970 jaarlijks de top van de internationale poëzie naar Rotterdam, de online poëziecollectie bevat meer dan 10.000 gedichten van ruim 1.100 dichters in de oorspronkelijke taal en vertaling. Al 35 jaar reiken we de C. Buddingh’-prijs uit voor het beste poëziedebuut. Voor onze activiteiten ontvangt Poetry International financiële ondersteuning van de Gemeente Rotterdam, het Nederlands Letterenfonds, en ontvangt het jaarlijks bijdragen van diverse private fondsen en sponsoren. De stichting is gekenmerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Over de rol van het bestuur

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken die statutair zijn vastgelegd. Bij de uitvoering van haar taken handelt het bestuur conform relevante wet- en regelgeving alsmede de Code Cultural Governance, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice.

Over de samenstelling van het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van 1 termijn. Bij de samenstelling van het bestuur streven wij naar een afspiegeling van de samenleving, uitdrukkelijk die van Rotterdam. Het bestuur vergadert zo’n 5 maal per jaar. Gewerkt wordt met het bestuur-directie model, dat op termijn omgevormd wordt tot het model van een raad van toezicht.

Wij bieden een betekenisvolle en belangwekkende rol als medebestuurder in een organisatie met een rijke historie van meer dan 50 jaar, die zowel inhoudelijk als organisatorisch volop in ontwikkeling is.

Voor meer informatie kun je je wenden tot Mireille Pondman (voorzitter) via 06-30503026 of Diana Chin-A-Fat (directeur) via 010-2822777 of chin-a-fat@poetry.nl. Een reactie met je CV en motivatie zien we graag uiterlijk 30 oktober a.s. tegemoet. Je kunt deze sturen naar Diana Chin-A-Fat: chin-a-fat@poetry.nl.

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère