Poetry International Poetry International
Bestuur & Governance

Poetry International

Bestuur & Governance

Stichting Poetry International heeft de culturele ANBI-status. Voor schenkingen aan de stichting geldt een verhoogde belastingaftrek.

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Poetry International
RSIN: 007194171

Contactgegevens en bezoekadres
Westersingel 16
3014 GN Rotterdam

info(@)poetry.nl
www.poetryinternational.com
ANBI formulier


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vergroten van de belangstelling voor de levende literatuur in het algemeen en van de poëzie in het bijzonder. De doelstelling, de verbreiding van literatuur en van het poëtische woord, tracht zij te bereiken door een intensieve samenwerking op internationaal niveau; door alle lagen van de bevolking te confronteren met de hedendaagse literatuur en de dichtkunst; door samenwerking met instituten op het gebied van onderwijs, educatie en dergelijke.

Poetry International - Financieel Jaarverslag 2022
Poetry International - Financieel Jaarverslag 2021
Poetry International - Bestuursverslag 2020
Poetry International - Jaarverslag 2019

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De bestuurders krijgen geen beloning doch wel een vergoeding per declaratie voor gemaakte kosten.

Mireille Pondman | voorzitter
Jort Bakker | penningmeester
Elif Söylemez | secretaris
Hian Li Ko
Gino van Weenen 

Functies en nevenfuncties bestuursleden

Mireille Pondman (voorzitter vanaf 11 november 2020)
Functie: Zakelijk directeur bestuur bij de Anne Frank Stichting.
Aangetreden op 1 mei 2019, tweede termijn eindigt op 1 mei 2027
Nevenfuncties:
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bibliotheekservice Passend Lezen

Jort Bakker (penningmeester vanaf 23 maart 2022)
Meest Recente functie: Lid Management Team en Bedrijfshoofd Zakelijk Duurzame Financieringen van de ASN Bank, te Den Haag (2016 - 2021)
Aangetreden op 1 april 2022, eerste termijn eindigt op 1 april 2026
Nevenfuncties:
- Penningmeester en lid dagelijks bestuur: Dutch Green Building Council (inmiddels beëindigd)
- Penningmeester en daarna voorzitter Raad van Commissarissen: SME advies

Elif Söylemez (secretaris vanaf november 2021)
Functie: Projectmanager Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Aangetreden op 1 maart 2021, eerste termijn eindigt op 1 maart 2025
Nevenfuncties:
- Lid bezwaarcommissie AFK
- Bestuurslid stichting Third Space
- Voorzitter Adviescommissie inclusie D66

Hian Li Ko 
Functie: advocaat bij Ko & Co Advocaten
Aangetreden op 22 maart 2023, eerste termijn eindigt op 22 maart 2027
Nevenfuncties:
- Professional coach bij Ko Coaching
- Lid van de RvT van Stichting Game Changers (organisator van het Rotterdam Street Culture Weekend)

Gino van Weenen
Functie: Adviseur Educatie bij Theater Rotterdam
Aangetreden op 1 maart 2021, eerste termijn eindigt op 1 maart 2025
Nevenfuncties:
- Directeur van White Rabbit Creatives (Freelancer op het gebied van kunsteducatie en spoken word)

 

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère