Poetry International Poetry International
Bestuur & Governance

Poetry International

Bestuur & Governance

Stichting Poetry International heeft de culturele ANBI-status. Voor schenkingen aan de stichting geldt een verhoogde belastingaftrek.

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Poetry International
RSIN: 007194171

Contactgegevens en bezoekadres
Westersingel 16
3014 GN Rotterdam

info(@)poetry.nl
www.poetry.nl


ANBI formulier


Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vergroten van de belangstelling voor de levende literatuur in het algemeen en van de poëzie in het bijzonder. De doelstelling, de verbreiding van literatuur en van het poëtische woord, tracht zij te bereiken door een intensieve samenwerking op internationaal niveau; door alle lagen van de bevolking te confronteren met de hedendaagse literatuur en de dichtkunst; door samenwerking met instituten op het gebied van onderwijs, educatie en dergelijke.

Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 

Poetry International - Financieel Jaarverslag 2021
Poetry International - Bestuursverslag 2020
Poetry International - Jaarverslag 2019


Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De bestuurders krijgen geen beloning doch wel een vergoeding per declaratie  voor gemaakte kosten.

Mireille Pondman | voorzitter
Jort Bakker | penningmeester
Hans Bousie
Daphne de Heer
Elif Söylemez | secretaris
Gino van Weenen 

Functies en nevenfuncties bestuursleden

Hans Bousie

Functie: Directeur bij bureau Brandeis B.V. (hoofdactiviteit)
Aantreden op 1 december 2015, tweede termijn eindigt op 1 december 2022

Nevenfuncties: 

 • Directeur van God in Frankrijk B.V. (de holding van waaruit Bousie zijn advocatenactiviteiten uitvoert)
 • Bestuurslid van de Stichting nalatenschap Joost Zwagerman

Daphne de Heer

Functie: uitgever 
Aantreden op 9 november 2020, eerste termijn eindigt op 9 november 2024

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Dichter des Vaderlands
 • Lid van de Commissie Letteren van de Raad voor Cultuur
 • Bestuursvoorzitter stichting PartizanPublik


Jort Bakker 
(penningmeester vanaf 23 maart 2022)

Recente functie: Lid Management Team en Bedrijfshoofd Zakelijk Duurzame Financieringen van de ASN Bank, te Den Haag (2016 - 2021)
Aantreden op 23 maart 2022, eerste termijn eindigt op 23 maart 2024

Nevenfuncties:

 • Penningmeester en lid dagelijks bestuur: Dutch Green Building Council (inmiddels beëindigd) 
 • Penningmeester en daarna voorzitter Raad van Commissarissen: SME advies


Mireille Pondman 
(voorzitter vanaf 11 november 2020)

Functie: Directeur RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Aantreden op 1 mei 2019, eerste termijn eindigt op 1 mei 2023 

Nevenfuncties: 

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bibliotheekservice Passend Lezen 

Elif Söylemez (secretaris vanaf november 2021)

Functie: Projectmanager Ministerie van Justitie en Veiligheid, Immigratie- en Naturalisatiedienst
Aantreden op 1 maart 2021, eerste termijn eindigt op 1 maart 2025

Nevenfuncties:

 • Lid bezwaarcommissie AFK
 • Bestuurslid stichting Third Space
 • Voorzitter Adviescommissie inclusie D66

Gino van Weenen

Functie: Adviseur Educatie bij Theater Rotterdam
Aantreden op 1 maart 2021, eerste termijn eindigt op 1 maart 2025 

Nevenfuncties: 

 • Directeur van White Rabbit Creatives (Freelancer op het gebied van kunsteducatie en spoken word)

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère