Poetry International Poetry International
Poem

Anneke Brassinga

BEETHOVEN ON THE BEAUFORT SCALE

sea like a mirror
scaly ripples, no
foam –

small wavelets, do not
break, crests have glassy appearance –
small waves, crests begin
to break, scattered
foam –

small waves becoming
larger, fairly frequent
foam crests –

moderate waves of pronounced
longer form, many
foam crests –

larger waves, breaking crests, cause
white crests of everywhere to be blown
into froth –
taller waves, white
foam –
of breaking crests along the direction of the wind

moderately high waves, crests of
waves form spindrift, well-marked
streaks of foam –
high waves, dense
streaks of foam –

along the direction of the wind, roller-forming, driving
foam –

very high waves with tumbling
wave-crests, sea takes on a
white appearance due to foam

exceptionally high waves, sea covered with
foam –
visibility strongly
reduced

air filled with foam
and driving
spray
sea completely
white

due to foam, practically
no visibility –

BEETHOVEN OP DE SCHAAL VAN BEAUFORT

BEETHOVEN OP DE SCHAAL VAN BEAUFORT

spiegelgladde zee
geschubde golfjes, geen
schuim –

kleine golfjes, breken
niet, toppen hebben glasachtig aanzien –
kleine golven, toppen beginnen
te breken, hier en daar
schuim –

kleine, langer wordende
golven, vrij veel witte
schuimkoppen –

matige golven van grotere
lengte, veel witte
schuimkoppen –

grotere golven, brekende toppen, doen overal
witte schuimkoppen ontstaan, opwaaiend
schuim –
hogere golven, wit
schuim –
van brekende koppen in windrichting

matig hoge golven, toppen van
golven waaien af, goed ontwikkelde
schuimstrepen –
hoge golven, zware
schuimstrepen –

in richting van de wind, rollervorming, verwaaid
schuim –

zeer hoge golven met overstort
golfkammen, zee krijgt
door schuim wit aanzien

buitengewoon hoge golven, zee bedekt met
schuim –
zicht sterk
verminderd

lucht met schuim
en verwaaid
zeewater gevuld,
zee volkomen
wit

door schuim, vrijwel
geen zicht –
Close

BEETHOVEN ON THE BEAUFORT SCALE

sea like a mirror
scaly ripples, no
foam –

small wavelets, do not
break, crests have glassy appearance –
small waves, crests begin
to break, scattered
foam –

small waves becoming
larger, fairly frequent
foam crests –

moderate waves of pronounced
longer form, many
foam crests –

larger waves, breaking crests, cause
white crests of everywhere to be blown
into froth –
taller waves, white
foam –
of breaking crests along the direction of the wind

moderately high waves, crests of
waves form spindrift, well-marked
streaks of foam –
high waves, dense
streaks of foam –

along the direction of the wind, roller-forming, driving
foam –

very high waves with tumbling
wave-crests, sea takes on a
white appearance due to foam

exceptionally high waves, sea covered with
foam –
visibility strongly
reduced

air filled with foam
and driving
spray
sea completely
white

due to foam, practically
no visibility –

BEETHOVEN ON THE BEAUFORT SCALE

sea like a mirror
scaly ripples, no
foam –

small wavelets, do not
break, crests have glassy appearance –
small waves, crests begin
to break, scattered
foam –

small waves becoming
larger, fairly frequent
foam crests –

moderate waves of pronounced
longer form, many
foam crests –

larger waves, breaking crests, cause
white crests of everywhere to be blown
into froth –
taller waves, white
foam –
of breaking crests along the direction of the wind

moderately high waves, crests of
waves form spindrift, well-marked
streaks of foam –
high waves, dense
streaks of foam –

along the direction of the wind, roller-forming, driving
foam –

very high waves with tumbling
wave-crests, sea takes on a
white appearance due to foam

exceptionally high waves, sea covered with
foam –
visibility strongly
reduced

air filled with foam
and driving
spray
sea completely
white

due to foam, practically
no visibility –
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère