Poetry International Poetry International
Poem

Ramsey Nasr

THE CONSPIRACY

science laugh it off
but it’s only natural
for crying out loud
it’s never clicked between us
                    the poet

                    and you
measured man plus chemical woman
laboratory twins of progress
filling petri dishes together sure thing
explain that away
down white corridors i’ve heard otherwise
in immaculate coats exchanging
proteins between yourselves
nucleotide base pairs maybe
then whispering together
and why do you do it and who for
spit it out! what are you in god’s name!
oh my god up to

i’ve heard all this recently
from confident sources
but heed my words
and – read – lips – kiddo
or we too will cause disaster
with sheet lightning and titans’ thunder
hold on to those richter scales
sincerely hold on to me
                    hold me

                    your poet

HET COMPLOT

HET COMPLOT

wetenschap we lachen er wel om
maar het is natuurlijk
om ten hemel te schreien
nooit klikte het tussen ons
                    de dichter

                    en jou
afgemeten man plus chemische vrouw
laboratoire tweeling der vooruitgang
samen petrischalen vullen jaja
leg het maar uit
op witte gangen heb ik anders gehoord
wisselen jullie in smetvrije jassen
onderling eiwitten uit kan dat
nucleotide basenparen zoiets
dan smiespelen jullie samen
en waarom doen jullie dat en voor wie
zeg op! wat zijn jullie in godsnaam!
o mijn god met ons van plan

dit heb ik allemaal gehoord
onlangs uit vertrouwde bronnen
maar let op mijn woord
en – lees – lippen – knul
of ook wij begaan ongelukken
via titanendonder en weerlicht
hou je vast aan schalen van richter
hoogachtend hou me vast
                    hou me vast

                    uw dichter
Close

THE CONSPIRACY

science laugh it off
but it’s only natural
for crying out loud
it’s never clicked between us
                    the poet

                    and you
measured man plus chemical woman
laboratory twins of progress
filling petri dishes together sure thing
explain that away
down white corridors i’ve heard otherwise
in immaculate coats exchanging
proteins between yourselves
nucleotide base pairs maybe
then whispering together
and why do you do it and who for
spit it out! what are you in god’s name!
oh my god up to

i’ve heard all this recently
from confident sources
but heed my words
and – read – lips – kiddo
or we too will cause disaster
with sheet lightning and titans’ thunder
hold on to those richter scales
sincerely hold on to me
                    hold me

                    your poet

THE CONSPIRACY

science laugh it off
but it’s only natural
for crying out loud
it’s never clicked between us
                    the poet

                    and you
measured man plus chemical woman
laboratory twins of progress
filling petri dishes together sure thing
explain that away
down white corridors i’ve heard otherwise
in immaculate coats exchanging
proteins between yourselves
nucleotide base pairs maybe
then whispering together
and why do you do it and who for
spit it out! what are you in god’s name!
oh my god up to

i’ve heard all this recently
from confident sources
but heed my words
and – read – lips – kiddo
or we too will cause disaster
with sheet lightning and titans’ thunder
hold on to those richter scales
sincerely hold on to me
                    hold me

                    your poet
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère