Poetry International Poetry International
Poem

Sonia Bueno

THE PLACE THEY TRAVEL

the place they travel towards the place they have explored for years
their feet have already dried the sea and still mark
buried waves


–an other digs in the horizon the thirstuntil his fingernails describe
                                            a murmur
                                                          yellow


                                     as of waves
    splintered other nails

DE PLEK WAAR ZE NAARTOE GAAN

de plek waar ze naartoe gaan de plek die ze al jaren belopen
hun voeten droogden de zee al en maken nog sporen in
begraven golven


–een ander          wroet in de horizon de dorstzelfs de nagels beschrijven
                                            een geelkleurig
                                                                    geruis


                                              als van golven
gesplinterde andere nagels

el lugar al que viajan el lugar que desandan hace años
sus pies ya han secado el mar y huellan aún
olas enterradas


—un otro           escarba en el horizonte la sedhasta las uñas describen
                                      un murmullo
                                                            amarillo


                                  como de olas
astilladas otras uñas
Close

THE PLACE THEY TRAVEL

the place they travel towards the place they have explored for years
their feet have already dried the sea and still mark
buried waves


–an other digs in the horizon the thirstuntil his fingernails describe
                                            a murmur
                                                          yellow


                                     as of waves
    splintered other nails

THE PLACE THEY TRAVEL

the place they travel towards the place they have explored for years
their feet have already dried the sea and still mark
buried waves


–an other digs in the horizon the thirstuntil his fingernails describe
                                            a murmur
                                                          yellow


                                     as of waves
    splintered other nails
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère