Poetry International Poetry International
Poem

Sonia Bueno

WHEN HEARING STRAINS

when hearing strains, senses its body hidden under skin of
open eyes     these winnowed sounds mix with the dark
ness and in this mixture a syllable croaks     one asks then if
this facility for setting gears in motion     separates them

WANNEER HET DE OREN STEMT

wanneer het de oren stemt voelt het zijn lijf verhuld onder een huid
van geopende ogen   de gezeefde geluiden mengen zich met de duister
nis en in het mengsel knispert een lettergreep  dan vraagt het zich af of
dit vermogen van hem schakelingen te ontsteken   hen scheidt

cuando afina el oído siente su cuerpo oculto bajo una piel de
ojos abiertos    los sonidos cribados se mezclan con la oscu ridad
y en la mezcla crepita una sílaba  se pregunta entonces si
esta facultad suya para encender engranajes       los separa
Close

WHEN HEARING STRAINS

when hearing strains, senses its body hidden under skin of
open eyes     these winnowed sounds mix with the dark
ness and in this mixture a syllable croaks     one asks then if
this facility for setting gears in motion     separates them

WHEN HEARING STRAINS

when hearing strains, senses its body hidden under skin of
open eyes     these winnowed sounds mix with the dark
ness and in this mixture a syllable croaks     one asks then if
this facility for setting gears in motion     separates them
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère