Poetry International Poetry International
Poem

Danez Smith

The fat one, with the switch

De dikke met de zwier

staar zo lang dat ze flikker moeten
grommen om het aan te kunnen. die f-klank
slechts een excuus om op hun lip te bijten.
pikken hard als medeklinkers in dickies.
vraagteken vol, je geilt ze op.
verdomde lust die je waskamers in doet glippen
slaat je neer op straat uit angst voor zichzelf.
ze ontwrichten zich met jouw lichaam
& geven jou de schuld, begraven je in nacht
maar donker is vergankelijk vuil.
met de zon daagt het nieuws van jou.
& nog een.            & nog een.
ik wilde een ode schrijven. kan het nog zijn.
maar eerst, een kleine stilte voor hen
achteraf binnen gejaagd omdat een gast
zijn bloed voelde razen toen hij hem zag
& het was voor het eerst dat hij wíst van zijn bloed.
zelfs het scheermes leerde hem dat niet
niet de geboorte van zijn dochter
niet zijn volle mammy, niet Christus.
als een echte man. hij zag god
& instinct dicteerde dood het.

The fat one, with the switch

stare so long they gotta growl
faggot to justify it. that f-sound
just an excuse to bite they lips.
dicks hard as consonants in dickies.
question mark thick, you fuck they head up.
damn desire that sneaks you into laundry rooms
strikes you in the street out of fear of itself.
they disrupt themselves with your body
& call it your fault, bury you in night
but darkness is temporary dirt.
with the sun comes the news of you.
another.               another.
i wanted to write an ode. it still could be.
but first, a little silence for the ones
hurried into after cause some dude
felt his blood rush on sight
& it was the first time he knew he had blood.
not even the razor taught him that
not his daughter's birth
not his clotted mammy, not Christ.
just like a man. he saw god
& instinct told him kill it.
Close

The fat one, with the switch

stare so long they gotta growl
faggot to justify it. that f-sound
just an excuse to bite they lips.
dicks hard as consonants in dickies.
question mark thick, you fuck they head up.
damn desire that sneaks you into laundry rooms
strikes you in the street out of fear of itself.
they disrupt themselves with your body
& call it your fault, bury you in night
but darkness is temporary dirt.
with the sun comes the news of you.
another.               another.
i wanted to write an ode. it still could be.
but first, a little silence for the ones
hurried into after cause some dude
felt his blood rush on sight
& it was the first time he knew he had blood.
not even the razor taught him that
not his daughter's birth
not his clotted mammy, not Christ.
just like a man. he saw god
& instinct told him kill it.

The fat one, with the switch

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère