Poetry International Poetry International
Poem

Guo Jinniu

662大巴车

Take Bus 662 662 times.
Bus 662 is neither the starting point nor the terminus.
It passes Luozu Industrial Zone, Shiyan Town, and the golf course,
just like I went through elementary school, high school and college.
 
Luozu Industrial Zone is hiring.
On the platform, a teenager away from home
was knocked down by Bus 662, a plastic bucket sent flying too,
the sky suddenly turned dark. Gold, scattered all around, no one came to gather it.
 
Big Bus 662 was not injured.
Big Bus 662 was not bagging rice.
Big Bus 662 was not carrying millet.
Big Bus 662 tossed out a dozen people, drove off.
 
Like a wounded pauper, I just came to, it’s really infuriating.
 
I’m not sure if the moon
Is casting a layer of frost on a long illness.
Or if it’s rubbing a handful of salt in the wound.

BUS 662

662 keer bus 662 nemen.
Bus 662 is niet het beginpunt noch het eindpunt.
Hij gaat door het industrieterrein Luozu, door het stadje Shiyan en het golfterrein,
precies zoals ik lagere school, middelbare school en universiteit heb doorlopen.
 
Industrieterrein Luozu zoekt arbeidskrachten.
Op het perron wordt een jongen die ver van huis is
omvergereden door bus 662, een plastic emmer rolt een heel eind weg,
de lucht wordt plots donker. Goud, verloren op de grond, niemand die het opraapt.
 
Bus 662 was niet gewond.
Bus 662 laadde geen rijst in.
Bus 662 droeg geen sorghum.
Bus 662 gooide er een tiental mensen uit en reed weg.
 
Ik ben als een gewonde armoedzaaier die net wakker wordt, totaal van de kaart.
 
Ik weet niet zeker of de maan
een laagje rijp over de longziekte giet.
Of dat hij zout in de wonde strooit.

662大巴车

662大巴车662次乘坐
662大巴车不是起点也不终点
它经过罗租工业区,石岩镇,和高尔夫球场
就象我经过小学初中和大学
 
罗租工业区正在招工。
站台上,一个离乡少年
被662大巴车撞倒,塑料桶滚出老远
天,突然黑下来。金子,撒了一地,无人来捡。
 
662大巴车没有受伤
662大巴车没有装载水稻
662大巴车也没运载高粱
662大巴车丢下了十几人,开走了
 
我好象一个受伤的穷人,刚刚苏醒,真叫人心烦
 
我不确定,月亮
是在肺病上撒下一层霜。
还是在伤口上撒了一把盐。
Close

662大巴车

Take Bus 662 662 times.
Bus 662 is neither the starting point nor the terminus.
It passes Luozu Industrial Zone, Shiyan Town, and the golf course,
just like I went through elementary school, high school and college.
 
Luozu Industrial Zone is hiring.
On the platform, a teenager away from home
was knocked down by Bus 662, a plastic bucket sent flying too,
the sky suddenly turned dark. Gold, scattered all around, no one came to gather it.
 
Big Bus 662 was not injured.
Big Bus 662 was not bagging rice.
Big Bus 662 was not carrying millet.
Big Bus 662 tossed out a dozen people, drove off.
 
Like a wounded pauper, I just came to, it’s really infuriating.
 
I’m not sure if the moon
Is casting a layer of frost on a long illness.
Or if it’s rubbing a handful of salt in the wound.

662大巴车

Take Bus 662 662 times.
Bus 662 is neither the starting point nor the terminus.
It passes Luozu Industrial Zone, Shiyan Town, and the golf course,
just like I went through elementary school, high school and college.
 
Luozu Industrial Zone is hiring.
On the platform, a teenager away from home
was knocked down by Bus 662, a plastic bucket sent flying too,
the sky suddenly turned dark. Gold, scattered all around, no one came to gather it.
 
Big Bus 662 was not injured.
Big Bus 662 was not bagging rice.
Big Bus 662 was not carrying millet.
Big Bus 662 tossed out a dozen people, drove off.
 
Like a wounded pauper, I just came to, it’s really infuriating.
 
I’m not sure if the moon
Is casting a layer of frost on a long illness.
Or if it’s rubbing a handful of salt in the wound.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère