Poetry International Poetry International
Poem

Guo Jinniu

STORY OF SEX IN THE CARPENTRY DEPT

The weather turned warm, with plenty rain. Li Xiaomei of the Carpentry Dept.
began
to wake from Winter Sleep.
 
Oh my, but the lass had left Sichuan, supple her slender waist, soft sleeves rippling.
A cat snuck into her innards,
a ripened honey peach.
The first tide of spring
 
Li Xiaomei was in love with the catwalk.
That little beast of springtime, it wanted to come out to play, whenever it spoke
it was lovely. Even if she wanted, she couldn’t stop it,
it walked everywhere with her.
 
A thousand women workers, a thousand pussycats, the colossal roar of springtime,
the cat-claws delicate,
on the iron bedsteads, top bunks and
bottom. Gently they tossed and turned.
Scratched the beauty’s face.
 
Young Guo in the Carpentry Dept, each of his days snipped into 24 little bits
of overtime, meals, showers, sleep. He stole one of these
little pieces away.
Here, it would be proper to write some little poems
that might touch on
Li Xiaomei
 
Making the most of spring’s joys, dancing ballet, keeping the pussycat’s divinity,
            making never a sound
one patch of moon, one US dollar,
each came from a nameless village
bending down,
creeping under the mosquito net.
 
More amazed than determined, tiny movements felt giant
the iron bedstead rattled in their frenzy.

SEKSVERHAAL UIT DE TIMMERAFDELING

Het werd warmer, het regende overvloedig. Li Xiaomei van de timmerafdeling
begon
aan het Voorjaarsontwaken.
 
O jee, de jonge meid had Sichuan verlaten, slanke wespentaille, zacht golvende mouwen.
Een poes, verzonken in haar binnenste
rijpte een honingperzik.
Eerste golf van de lente
 
Li Xiaomei hield van de catwalk.
Een klein lentebeestje, wilde naar buiten om te spelen, lekker was het zeker
stoppen deed het niet, het volgde haar
zomaar overal.
 
Duizend werkneemsters, duizend poesjes, enorm lentegebrul,
verfijnde poezenklauwtjes
op het ijzeren stapelbed boven en
onder. Woelden zachtjes.
Krabden de gezichten van de schoonheden.
 
De jonge Guo van de timmerafdeling, iedere dag opgeknipt in vierentwintig stukjes
overwerk, eten, douchen, slapen. Daarvan stal hij
een deel.
Hier zou het passend zijn een paar gedichtjes te schrijven
die zouden kunnen gaan over
Li Xiaomei
 
Volop lentekriebels, balletdansen, de goddelijkheid van het poesje bewaren, geen geluid
maken
een stukje maan, een dollar,
ieder kwam uit een naamloos dorpje
boog zich
en kroop onder het muskietengaas.
 
Verbaasd meer dan vastberaden, het kleine groter dan groot
het ijzeren bed schudde als een bezetene.

木工部的性叙事

天气转暖,雨水茂盛。木工部的李小梅
开始
惊蛰。

哎呀,小妹儿放弃了四川省,细腰袅袅,水袂摇摇。
一只猫,潜至体内
蜜桃成熟。
青春初潮

李小梅爱上了猫步。
春天的一只小兽,要出来活动,说美就美
欲休不休,随她
乱走。

一千名女工,一千只猫,春天的声音宠大,
猫爪小巧,
在铁架床的上铺和
下铺。徐徐展转。
抓破美人之脸。

木工部的小郭,每天,时间被切成24小段
加班,吃饭,洗澡,睡眠。偷出其中
一小截。
此处,宜写小诗数首
可涉及
李小梅

趁春色,踏芭蕾,保持猫的神性,不弄出声响
一枚月亮,一枚美元,
各自来自不知名的小镇
低头,
坐进蚊帐。

惊多于定,小大于大
铁架床,摇出了慌乱。
Close

STORY OF SEX IN THE CARPENTRY DEPT

The weather turned warm, with plenty rain. Li Xiaomei of the Carpentry Dept.
began
to wake from Winter Sleep.
 
Oh my, but the lass had left Sichuan, supple her slender waist, soft sleeves rippling.
A cat snuck into her innards,
a ripened honey peach.
The first tide of spring
 
Li Xiaomei was in love with the catwalk.
That little beast of springtime, it wanted to come out to play, whenever it spoke
it was lovely. Even if she wanted, she couldn’t stop it,
it walked everywhere with her.
 
A thousand women workers, a thousand pussycats, the colossal roar of springtime,
the cat-claws delicate,
on the iron bedsteads, top bunks and
bottom. Gently they tossed and turned.
Scratched the beauty’s face.
 
Young Guo in the Carpentry Dept, each of his days snipped into 24 little bits
of overtime, meals, showers, sleep. He stole one of these
little pieces away.
Here, it would be proper to write some little poems
that might touch on
Li Xiaomei
 
Making the most of spring’s joys, dancing ballet, keeping the pussycat’s divinity,
            making never a sound
one patch of moon, one US dollar,
each came from a nameless village
bending down,
creeping under the mosquito net.
 
More amazed than determined, tiny movements felt giant
the iron bedstead rattled in their frenzy.

STORY OF SEX IN THE CARPENTRY DEPT

The weather turned warm, with plenty rain. Li Xiaomei of the Carpentry Dept.
began
to wake from Winter Sleep.
 
Oh my, but the lass had left Sichuan, supple her slender waist, soft sleeves rippling.
A cat snuck into her innards,
a ripened honey peach.
The first tide of spring
 
Li Xiaomei was in love with the catwalk.
That little beast of springtime, it wanted to come out to play, whenever it spoke
it was lovely. Even if she wanted, she couldn’t stop it,
it walked everywhere with her.
 
A thousand women workers, a thousand pussycats, the colossal roar of springtime,
the cat-claws delicate,
on the iron bedsteads, top bunks and
bottom. Gently they tossed and turned.
Scratched the beauty’s face.
 
Young Guo in the Carpentry Dept, each of his days snipped into 24 little bits
of overtime, meals, showers, sleep. He stole one of these
little pieces away.
Here, it would be proper to write some little poems
that might touch on
Li Xiaomei
 
Making the most of spring’s joys, dancing ballet, keeping the pussycat’s divinity,
            making never a sound
one patch of moon, one US dollar,
each came from a nameless village
bending down,
creeping under the mosquito net.
 
More amazed than determined, tiny movements felt giant
the iron bedstead rattled in their frenzy.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère