Poetry International Poetry International
Poem

Guo Jinniu

WORK JOURNAL

The temperature on the construction site is only 3 degrees higher than mine.
The river under my skin, with salt crystals, starts
to defect,
to burn.
 
焱.
Radical: fire     Extra Strokes: 8            Total Strokes: 12.     Three fires
heaped together,
take gallons of our sweat
to extinguish.
 
Sweat is salty.
Rain is coldblooded.
Tomorrow, the blazing sun I’d rather not to have.
Tomorrow, the cloudless skies I don’t wish to see.
Tomorrow, the temperature rises even higher than today.
 
A group of ants on the frying pan are still carrying. Steel. Cement. Sunlight.
Among whom two must hold on.
Holding on means, cousin’s father, my uncle,
his cancer cells would grow a bit more slowly.
Our working fast is to buy his cancer’s slowing down.
 
Our working fast is also to accelerate the city’s growth.
Suddenly, off the scaffold, someone
F
R
E
E
F
A
L
L
S
Acceleration of gravity
9.8 m / sec2.

WERKDAGBOEK

Op het bouwterrein is het drie graden warmer dan mijn lichaamstemperatuur.
De rivier in mijn huid, met zout, begint
te deserteren,
te branden.
 
Het karakter vlam 焱.
Hoofdradicaal: vuur     extra streepjes: 8     totaal aantal streepjes: 12.       Driemaal vuur
op elkaar gestapeld,
we hebben tonnen zweet nodig
om te blussen.
 
Zweet is zout.
Regen is koelbloedig.
Morgen, een brandende zon, die ik niet wil.
Morgen, een strakblauwe lucht, waar ik niet van hou.
Morgen, een nog hogere temperatuur dan vandaag.
 
Mieren in de hete pan gaan door met het transport. Staal. Cement. Zonlicht.
Twee van hen moeten standhouden.
Standhouden, dat wil zeggen: neefs vader, mijn oom,
zijn kankercellen vermeerderen dan minder snel.
Onze snelheid in ruil voor zijn vertraging.
 
En onze snelheid versnelt de snelheid van de stad.
Plotseling, steiger, iemand
maakt
een
vrije
val
Versnelling van de zwaartekracht
9.8 m / sec2.

打工日记

工地上的气温,比我体温略高3℃
皮肤内的河水,带着盐花,开始
叛逃
燃烧。
 
焱。
部首:火  部外笔画:8  总笔画:12。三只火
堆在一起
我们需要靠一群群汗水
浇灭。
 
汗是含盐的。
雨是凉薄的。
明天,阳光灿烂,我不愿意。
明天,晴空万里,我不喜欢。
明天,气温高过今日。
 
一群热锅里的蚂蚁还在搬运。钢筋。水泥。阳光。
其中两只,必须挺住。
挺住意味着:堂兄的父亲,我的伯父
癌细胞就扩散得慢一些。
以我们的快换它的慢
 
也以我们的快,加速城市的快
突然,脚手架,一个人
重力加速度
9.8米/秒^2。
Close

WORK JOURNAL

The temperature on the construction site is only 3 degrees higher than mine.
The river under my skin, with salt crystals, starts
to defect,
to burn.
 
焱.
Radical: fire     Extra Strokes: 8            Total Strokes: 12.     Three fires
heaped together,
take gallons of our sweat
to extinguish.
 
Sweat is salty.
Rain is coldblooded.
Tomorrow, the blazing sun I’d rather not to have.
Tomorrow, the cloudless skies I don’t wish to see.
Tomorrow, the temperature rises even higher than today.
 
A group of ants on the frying pan are still carrying. Steel. Cement. Sunlight.
Among whom two must hold on.
Holding on means, cousin’s father, my uncle,
his cancer cells would grow a bit more slowly.
Our working fast is to buy his cancer’s slowing down.
 
Our working fast is also to accelerate the city’s growth.
Suddenly, off the scaffold, someone
F
R
E
E
F
A
L
L
S
Acceleration of gravity
9.8 m / sec2.

WORK JOURNAL

The temperature on the construction site is only 3 degrees higher than mine.
The river under my skin, with salt crystals, starts
to defect,
to burn.
 
焱.
Radical: fire     Extra Strokes: 8            Total Strokes: 12.     Three fires
heaped together,
take gallons of our sweat
to extinguish.
 
Sweat is salty.
Rain is coldblooded.
Tomorrow, the blazing sun I’d rather not to have.
Tomorrow, the cloudless skies I don’t wish to see.
Tomorrow, the temperature rises even higher than today.
 
A group of ants on the frying pan are still carrying. Steel. Cement. Sunlight.
Among whom two must hold on.
Holding on means, cousin’s father, my uncle,
his cancer cells would grow a bit more slowly.
Our working fast is to buy his cancer’s slowing down.
 
Our working fast is also to accelerate the city’s growth.
Suddenly, off the scaffold, someone
F
R
E
E
F
A
L
L
S
Acceleration of gravity
9.8 m / sec2.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère