Poetry International Poetry International
Poem

Guo Jinniu

MIGRANT WORKER FAR FROM HOME

Working in other provinces means you have to swap your hometown tongue
for Hubei Mandarin.
Mostly, others talk, and I keep quiet, it takes the last of all my strength.
 
April 7th, bottle of hard liquor in my hand,
copying young Li, the jilted laureate,
sneezing, coughing, feverish, in the Luohu Zone.
Droplets infected a cousin. He wouldn’t pay for injections, medicines.
Learning from Li Po, he lifted his head, looked at the bright moon.
 
Hung his head, thought of Wangjia Hollow, his village.
 
This is our world, a workers’ bothy, tight as the western fence,
seven provinces enclosed here.
Seven or eight dialects: rock, paper, scissors.
Seven or eight bottles of liquor: 38°, 43°, 54°.
Seven or eight kilos of nostalgia: falling-down drunk. Each face feeding mosquitoes,
seven or eight.
 
Year’s end, freezing cold. The cousin
soaked in the Canton province rain
spread the flu to East Shennan Road, Jiefang Road and South Bao’an Road.
Landlord Mansions rose to 69 floors,
383 meters high.

ZWOEGEN IN EEN ANDERE PROVINCIE

Als je gaat werken in een andere provincie, moet je je dialect aanpassen
aan het Mandarijn uit Hubei.
Meestal praten anderen, ik zwijg, hoef alleen maar mijn kracht te gebruiken.
 
7 april, met een fles sterke drank in mijn hand
doe ik Li de Vliegende Dolk met zijn liefdesverdriet na,
niezend, hoestend, met koorts, in het Luohu-district.
Neef raakt besmet. Hij wil geen geld uitgeven aan injecties, medicijnen.
Zoals Li Bai kijkt hij op naar de heldere maan.
 
Met gebogen hoofd denkt hij aan zijn dorp Wangjia’ao.
 
Dit is onze omgeving: een oude barak, smal als het hek op het westen,
die zeven provincies herbergt.
Zeven, acht dialecten: steen, papier, schaar.
Zeven, acht soorten drank: 38°, 43°, 54°.
Zeven, acht pond heimwee: wankelend. Ieder gezicht voedt muggen,
een stuk of zeven, acht.
 
Eind van het jaar, ijskoud. Neef,
doorweekt van de regen in Guangdong,
verspreidt zijn griep naar de Oost Shennanstraat, de Jiefangstraat en de Zuid Bao-anstraat.
De Diwang-wolkenkrabber van wel negenzestig verdiepingen hoog,
383 meter.

在外省干活

外省干活,得把乡音改成
湖北普通话。
多数时,别人说,我沉默,只需使出吃奶的力气
 
四月七日,我手拎一瓶白酒
模仿失恋的小李探花,
在罗湖区打喷嚏、咳嗽、发烧。
飞沫传染了表哥。他舍不得花钱打针、吃药
学李白,举头,望一望明月。
 
低头,想起汪家坳。
 
这是我们的江湖,一间工棚,犹似瘦西篱
住着七个省。
七八种方言:石头,剪刀,布。
七八瓶白酒:38°,43°,54°。
七八斤乡愁:东倒西歪。每张脸,养育蚊子
七八只。
 
岁未,大寒。表哥
淋着广东省的雨
将伤风扩大到深南东路、解放路与宝安南路。
地王大厦码到了69层
383米高。
Close

MIGRANT WORKER FAR FROM HOME

Working in other provinces means you have to swap your hometown tongue
for Hubei Mandarin.
Mostly, others talk, and I keep quiet, it takes the last of all my strength.
 
April 7th, bottle of hard liquor in my hand,
copying young Li, the jilted laureate,
sneezing, coughing, feverish, in the Luohu Zone.
Droplets infected a cousin. He wouldn’t pay for injections, medicines.
Learning from Li Po, he lifted his head, looked at the bright moon.
 
Hung his head, thought of Wangjia Hollow, his village.
 
This is our world, a workers’ bothy, tight as the western fence,
seven provinces enclosed here.
Seven or eight dialects: rock, paper, scissors.
Seven or eight bottles of liquor: 38°, 43°, 54°.
Seven or eight kilos of nostalgia: falling-down drunk. Each face feeding mosquitoes,
seven or eight.
 
Year’s end, freezing cold. The cousin
soaked in the Canton province rain
spread the flu to East Shennan Road, Jiefang Road and South Bao’an Road.
Landlord Mansions rose to 69 floors,
383 meters high.

MIGRANT WORKER FAR FROM HOME

Working in other provinces means you have to swap your hometown tongue
for Hubei Mandarin.
Mostly, others talk, and I keep quiet, it takes the last of all my strength.
 
April 7th, bottle of hard liquor in my hand,
copying young Li, the jilted laureate,
sneezing, coughing, feverish, in the Luohu Zone.
Droplets infected a cousin. He wouldn’t pay for injections, medicines.
Learning from Li Po, he lifted his head, looked at the bright moon.
 
Hung his head, thought of Wangjia Hollow, his village.
 
This is our world, a workers’ bothy, tight as the western fence,
seven provinces enclosed here.
Seven or eight dialects: rock, paper, scissors.
Seven or eight bottles of liquor: 38°, 43°, 54°.
Seven or eight kilos of nostalgia: falling-down drunk. Each face feeding mosquitoes,
seven or eight.
 
Year’s end, freezing cold. The cousin
soaked in the Canton province rain
spread the flu to East Shennan Road, Jiefang Road and South Bao’an Road.
Landlord Mansions rose to 69 floors,
383 meters high.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère