Poetry International Poetry International
Poem

Giampiero Neri

In the circumstance

In the circumstance
the stage debut has been entrusted to a horse
led with a certain force
to an undeserved ending.
Picked on or perhaps just surprised
regarding risks proper to its kind,
after signs of pressing curiosity
it was shot but, at the same time,
its tasks yet unfinished,
it’s given a new role
in a larger context.
Broken into parts, chapters
of a form however changed
it enhances from a common substance
two diverse causes:
the government and the opposition
perpetually chasing each other.

In the circumstance

In dit geval
is het optreden toevertrouwd aan een hengst
die met een zekere dwang naar
een onverdiend einde wordt gevoerd.
Als een opzettelijk dan wel toevallig doelwit,
in verband met de risico’s eigen aan de soort,
voorwerp van een dringende nieuwsgierigheid,
wordt hij neergeschoten, maar tegelijkertijd
krijgt hij een nieuwe rol
in een ruimere context,
omdat hij nog niet klaar is met zijn taak.
Verdeeld in kapittelvormige stukken
voedt hij in zijn gewijzigde vorm
met een gemeenschappelijke stof
twee verschillende partijen,
de regering en de oppositie
die elkaar voortdurend achtervolgen.

Nella circostanza
la comparsa è affidata a un cavallo
condotto con una certa energia
verso una conclusione immeritata.
Preso di mira o sorpreso forse
in connessione ai rischi propri della sua specie
fatto segno di una curiosità pressante
viene abbattuto ma insieme anche
in un contesto più ampio
sostiene un nuovo rapporto
non avendo finito i suoi compiti.
Diviso in parti capitoli
di forma quanto mutata
alimenta di una comune sostanza
due diverse cause,
governo e opposizione
che si rincorrono continuamente.
Close

In the circumstance

In the circumstance
the stage debut has been entrusted to a horse
led with a certain force
to an undeserved ending.
Picked on or perhaps just surprised
regarding risks proper to its kind,
after signs of pressing curiosity
it was shot but, at the same time,
its tasks yet unfinished,
it’s given a new role
in a larger context.
Broken into parts, chapters
of a form however changed
it enhances from a common substance
two diverse causes:
the government and the opposition
perpetually chasing each other.

In the circumstance

In the circumstance
the stage debut has been entrusted to a horse
led with a certain force
to an undeserved ending.
Picked on or perhaps just surprised
regarding risks proper to its kind,
after signs of pressing curiosity
it was shot but, at the same time,
its tasks yet unfinished,
it’s given a new role
in a larger context.
Broken into parts, chapters
of a form however changed
it enhances from a common substance
two diverse causes:
the government and the opposition
perpetually chasing each other.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère