Poetry International Poetry International
Poem

Giampiero Neri

The drought was drying up the source

The drought was drying up the source of the Lambro. People
walked over the cracked earth of the river bed,
between the rocks. In a puddle of water, a school of fish had remained,
still alive.

The drought was drying up the source

In de zomer viel de monding van de Lambro droog. Je liep
op de gebarsten bodem in de bedding, tussen de stenen.
In een plas water was een hele vissenfamilie
in leven gebleven.

La siccità inaridiva la foce del Lambro. Si camminava sulla
terra screpolata nel letto del fiume, fra i sassi.
In una pozza d’acqua era rimasta una famiglia di pesci,
ancora vivi.
Close

The drought was drying up the source

The drought was drying up the source of the Lambro. People
walked over the cracked earth of the river bed,
between the rocks. In a puddle of water, a school of fish had remained,
still alive.

The drought was drying up the source

The drought was drying up the source of the Lambro. People
walked over the cracked earth of the river bed,
between the rocks. In a puddle of water, a school of fish had remained,
still alive.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère