Poetry International Poetry International
Poem

Giampiero Neri

THE NEW DOCTOR LIVINGSTONE

Meanwhile, try doing something else.
Leave a blank margin in your diary.
Night walker in the city,
a letter has been sent in your name;
a correspondence you believed broken off
returns with mysterious tie-ups;
consider your fidelity to the past.
From this point of view
a shared experience makes its way,
we saunter through Rome,
an extraordinary, most ancient city in the frame.

DE NIEUWE DOKTER LIVINGSTONE

Zoek intussen nieuwe bezigheden,
laat een lege marge in je dagboek.
Nachtelijke reiziger in de stad,
er is een brief verzonden met jouw naam erop,
een briefwisseling die je onderbroken dacht
herstelt de ondoorgrondelijke banden,
beziet je trouw aan het verleden.
Vanuit dit gezichtspunt
duikt een gezamenlijke ervaring op,
we wandelen door Rome,
die wonderbaarlijke vierkante en stokoude stad.

IL NUOVO DOTTOR LIVINGSTONE

Intanto cerca di fare altre cose,
lascia un margine bianco sul tuo diario.
Viaggiatore notturno nella città,
una lettera è spedita al tuo nome
una corrispondenza che credevi interrotta
ritorna con misteriosi legami,
considera la tua fedeltà al passato.
Da questo punto di vista
una comune esperienza si fa strada,
ci incamminiamo per Roma
straordinaria antichissima città quadrata.
Close

THE NEW DOCTOR LIVINGSTONE

Meanwhile, try doing something else.
Leave a blank margin in your diary.
Night walker in the city,
a letter has been sent in your name;
a correspondence you believed broken off
returns with mysterious tie-ups;
consider your fidelity to the past.
From this point of view
a shared experience makes its way,
we saunter through Rome,
an extraordinary, most ancient city in the frame.

THE NEW DOCTOR LIVINGSTONE

Meanwhile, try doing something else.
Leave a blank margin in your diary.
Night walker in the city,
a letter has been sent in your name;
a correspondence you believed broken off
returns with mysterious tie-ups;
consider your fidelity to the past.
From this point of view
a shared experience makes its way,
we saunter through Rome,
an extraordinary, most ancient city in the frame.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère