Poetry International Poetry International
Gedicht

Martín Gambarotta

They leave me no option but to speak

They leave me no option but to speak
because they leave me no option I’ll speak
because they don’t leave me the spring option
the botanical option, the magnesian option, because
they don’t leave me another option I’ll speak about the bag
under the seat, I’ll speak about the seat on top
of the bag, of the woman who left the bag under the seat
because they don’t leave me the option that irradiates
the unimaginable option, the option that irrigates, the option
moreover, in this case, that’s unmanageable
in this case intelligible I’ll
speak about prefectures, earthly
invective, years upon years of ignominy, because
they leave me no option I’ll speak.

Ze laten me geen andere keus dan te spreken

Ze laten me geen andere keus dan te spreken
omdat ze me geen andere keus laten zal ik spreken
omdat ze me de lentekeus niet laten
de botanische keus, de magnesiumkeus, omdat
ze me geen andere keus laten zal ik spreken over de tas
onder de stoel, spreken over de stoel boven
de tas, over wie haar tas achterliet onder de stoel
omdat ze me de keus niet laten die uitvloeit
in de onvoorstelbare keus, de keus die wegvloeit,
de overigens in dit geval ongrijpbare keus
in dit begrijpelijke geval zal ik
spreken van de uniformen, het aards
getier, de lustra van schande, omdat
ze me geen andere keus laten zal ik spreken

No me dejan otra opción que hablar
porque no me dejan otra opción voy a hablar
porque no me dejan la opción primaveral
la opción botánica, la opción magnesiana, porque
no me dejan otra opción voy a hablar del bolso
debajo de la silla, voy a hablar de la silla arriba
del bolso, de la que dejó el bolso debajo de la silla
porque no me dejan la opción que irradia
la opción inimaginable, la opción que irriga, la opción
por demás, en esta instancia, inmanejable
en esta instancia inteligible voy
a hablar de las prefecturas, la invectiva
terráquea, los lustros de ignominia, porque
no me dejan otra opción voy a hablar.
Close

Ze laten me geen andere keus dan te spreken

Ze laten me geen andere keus dan te spreken
omdat ze me geen andere keus laten zal ik spreken
omdat ze me de lentekeus niet laten
de botanische keus, de magnesiumkeus, omdat
ze me geen andere keus laten zal ik spreken over de tas
onder de stoel, spreken over de stoel boven
de tas, over wie haar tas achterliet onder de stoel
omdat ze me de keus niet laten die uitvloeit
in de onvoorstelbare keus, de keus die wegvloeit,
de overigens in dit geval ongrijpbare keus
in dit begrijpelijke geval zal ik
spreken van de uniformen, het aards
getier, de lustra van schande, omdat
ze me geen andere keus laten zal ik spreken

They leave me no option but to speak

They leave me no option but to speak
because they leave me no option I’ll speak
because they don’t leave me the spring option
the botanical option, the magnesian option, because
they don’t leave me another option I’ll speak about the bag
under the seat, I’ll speak about the seat on top
of the bag, of the woman who left the bag under the seat
because they don’t leave me the option that irradiates
the unimaginable option, the option that irrigates, the option
moreover, in this case, that’s unmanageable
in this case intelligible I’ll
speak about prefectures, earthly
invective, years upon years of ignominy, because
they leave me no option I’ll speak.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère