Poetry International Poetry International
Gedicht

Martín Gambarotta

A body reacts when something infects it

A body reacts when something infects it
the external situation rules the internal situation
book + eye = doctrine
any bed is clinical
the apron accepts blood
doctrine – mentor = soap powder
gymnastics is not grammar
the system affects language
republic – doctrine = floor mop
grammar is gymnastics
an anthem must sound stupid
rooster + machete = stew
be pneumonia
eradicate the Y
rice + steel bowl = plan
the first symptom of panic is ill-disciplined syntax
you don’t kill the plague by buying ambulances
flag = butcher’s apron
sectarianism supports any adjective
resentment is fuel
Rodríguez + oil + diamonds + iron
+ phosphates + copper + gold + uranium = Angola.

Een lichaam reageert wanneer het wordt geïnfecteerd

Een lichaam reageert wanneer het wordt geïnfecteerd
de externe situatie domineert de interne situatie
boek + oog = doctrine
elk bed is klinisch
het schort aanvaardt bloed
doctrine – mentor = waspoeder
gymnastiek is geen grammatica
het systeem raakt de taal
republiek – doctrine = vloerdweil
grammatica is gymnastiek
een volkslied moet idioot klinken
haan + kapmes = stoofpot
de longontsteking zijn
de Y uitroeien
rijst + metalen kom = plan
het eerste symptoom van paniek is een ongedisciplineerde syntaxis
je bestrijdt de pest niet door ambulances te kopen
vlag = slagersschort
sektarisme duldt elk adjectief
ressentiment is brandstof
Rodríguez + petroleum + diamanten + ijzer
+ fosfaat + koper + goud + uranium = Angola.

Un cuerpo reacciona cuando algo lo infecta
la situación externa domina la situación interna
libro + ojo = doctrina
todo lecho es clínico
el delantal acepta sangre
doctrina – mentor = jabón en polvo
la gimnasia no es gramática
el sistema afecta la lengua
república – doctrina = trapo de piso
la gramática es gimnasia
un himno debe sonar idiota
gallo + machete = puchero
ser la neumonía
erradicar la Y
arroz + bol de acero = plan
el primer síntoma de pánico es una sintaxis indisciplinada
no se mata la peste comprando ambulancias
bandera = delantal de carnicero
el sectarismo soporta cualquier adjetivo
el resentimiento es combustible
Rodríguez + petróleo + diamantes + hierro
+ fosfato + cobre + oro + uranio = Angola.
Close

Een lichaam reageert wanneer het wordt geïnfecteerd

Een lichaam reageert wanneer het wordt geïnfecteerd
de externe situatie domineert de interne situatie
boek + oog = doctrine
elk bed is klinisch
het schort aanvaardt bloed
doctrine – mentor = waspoeder
gymnastiek is geen grammatica
het systeem raakt de taal
republiek – doctrine = vloerdweil
grammatica is gymnastiek
een volkslied moet idioot klinken
haan + kapmes = stoofpot
de longontsteking zijn
de Y uitroeien
rijst + metalen kom = plan
het eerste symptoom van paniek is een ongedisciplineerde syntaxis
je bestrijdt de pest niet door ambulances te kopen
vlag = slagersschort
sektarisme duldt elk adjectief
ressentiment is brandstof
Rodríguez + petroleum + diamanten + ijzer
+ fosfaat + koper + goud + uranium = Angola.

A body reacts when something infects it

A body reacts when something infects it
the external situation rules the internal situation
book + eye = doctrine
any bed is clinical
the apron accepts blood
doctrine – mentor = soap powder
gymnastics is not grammar
the system affects language
republic – doctrine = floor mop
grammar is gymnastics
an anthem must sound stupid
rooster + machete = stew
be pneumonia
eradicate the Y
rice + steel bowl = plan
the first symptom of panic is ill-disciplined syntax
you don’t kill the plague by buying ambulances
flag = butcher’s apron
sectarianism supports any adjective
resentment is fuel
Rodríguez + oil + diamonds + iron
+ phosphates + copper + gold + uranium = Angola.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère