Poetry International Poetry International
Gedicht

Martín Gambarotta

To start with

To start with
an electrician is not an electrician
but a man who works as an electrician
even if at night he thinks
that his veins are cables
that transmit the residual wattage
of his daily work.

Om te beginnen

Om te beginnen
is een elektricien geen elektricien
maar een man die werkt als elektricien
ook al denkt hij ’s avonds
dat zijn aderen kabels zijn
die overtollige watts geleiden
van zijn dagelijks werk.


Por empezar
un electricista no es un electricista
sino un hombre que trabaja de electricista
aunque por la noche piense
que sus venas son cables
que transmiten watt residuales
del trabajo diario.
Close

Om te beginnen

Om te beginnen
is een elektricien geen elektricien
maar een man die werkt als elektricien
ook al denkt hij ’s avonds
dat zijn aderen kabels zijn
die overtollige watts geleiden
van zijn dagelijks werk.


To start with

To start with
an electrician is not an electrician
but a man who works as an electrician
even if at night he thinks
that his veins are cables
that transmit the residual wattage
of his daily work.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère