Poetry International Poetry International
Poem

Erik Spinoy

Look at the red wolf

Look at the red wolf:

ancestor or a
bastard, fluttering
with coyotes?

The jigsaw of his being
laid in DNA by nigglers,
voyeurs of wolf behaviour and
intimates of bones, skulls,
backs, fleece texture and eyes.

The redhead (so it seemed) shot
in neighbour\'s woods, at random.

The chair! Gas him! Here with that needle!
howled the Wyoming Farmer\'s Union
the Ontario Circle of Hunting Friends
the Duluth, Minn., Bloc of Sheep Breeders
all of whose existence was riddled
with sense like a rack of clouds.

But then
in other words later and with others
our Red One suddenly came up
with the eldest patents of nobility,
who knows he was the first
Wolf American.
So it became fashionable
to be seen with a red wolf.

Meanwhile it now seems,
with the mesquite, gum-tree, balsam
those butterflies with their swallow\'s tail
all\'s not as well as it appears.

Bezie de rode wolf:

Bezie de rode wolf:

stamvader of een
bastaard, vlinderend
met coyotes?

De puzzel van zijn wezen
legden peuteraars in DNA,
voyeurs van wolfgedrag en
intimi van botten, schedels,
ruggen, pelstextuur en ogen.

De rosse (scheen het) schoot
in buurmans bos, lukraak.

De stoel! Vergas hem! Hier die spuit!
huilden de Boerenbond Wyoming
de Ontario Sportjacht Vriendenclub
het Schapenhouders Blok van Duluth, Minn.
van wie het bestaan gelijk een zwerk
met zin doorschoten werd.

Maar dan
met andere woorden later en bij anderen
had onze Rooie plots de oudste adelbrieven:
wie weet was hij de eerste
Wolf-Amerikaan.
Zo werd het fijn
om met een rode wolf gezien te zijn.

Inmiddels schijnt het nu
met de mesquite, gomboom, balsemden
die vlinders met hun zwaluwstaart
niet allemaal je dat te zijn.
Close

Look at the red wolf

Look at the red wolf:

ancestor or a
bastard, fluttering
with coyotes?

The jigsaw of his being
laid in DNA by nigglers,
voyeurs of wolf behaviour and
intimates of bones, skulls,
backs, fleece texture and eyes.

The redhead (so it seemed) shot
in neighbour\'s woods, at random.

The chair! Gas him! Here with that needle!
howled the Wyoming Farmer\'s Union
the Ontario Circle of Hunting Friends
the Duluth, Minn., Bloc of Sheep Breeders
all of whose existence was riddled
with sense like a rack of clouds.

But then
in other words later and with others
our Red One suddenly came up
with the eldest patents of nobility,
who knows he was the first
Wolf American.
So it became fashionable
to be seen with a red wolf.

Meanwhile it now seems,
with the mesquite, gum-tree, balsam
those butterflies with their swallow\'s tail
all\'s not as well as it appears.

Look at the red wolf

Look at the red wolf:

ancestor or a
bastard, fluttering
with coyotes?

The jigsaw of his being
laid in DNA by nigglers,
voyeurs of wolf behaviour and
intimates of bones, skulls,
backs, fleece texture and eyes.

The redhead (so it seemed) shot
in neighbour\'s woods, at random.

The chair! Gas him! Here with that needle!
howled the Wyoming Farmer\'s Union
the Ontario Circle of Hunting Friends
the Duluth, Minn., Bloc of Sheep Breeders
all of whose existence was riddled
with sense like a rack of clouds.

But then
in other words later and with others
our Red One suddenly came up
with the eldest patents of nobility,
who knows he was the first
Wolf American.
So it became fashionable
to be seen with a red wolf.

Meanwhile it now seems,
with the mesquite, gum-tree, balsam
those butterflies with their swallow\'s tail
all\'s not as well as it appears.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère