Poetry International Poetry International
Poem

Erik Spinoy

Hot and clammy

Hot and clammy – an iron
diktat from
the local climate.

Every afternoon
thousands of
eggs, babies, bulge
in the monstrous swollen
eyes, nose and mouth.

In light of moon and halogen
lips black as grapes seem
to purse for this
their final
lonely kiss.

While the camera zooms in
on this slow boiling
one pale white gob
(a drop from a
leaky tap) falls
prey to working ants.

After the slugs now
vultures too are
rewarded for their wait.

Startled they take flight
and vomit.

Heet en klam – een ijzeren

Heet en klam – een ijzeren
dictaat van
het plaatselijk klimaat.

Om de middag zitten
eitjes, baby’s
duizendvoudig
in de monsterlijk gezwollen
ogen, neus en mond.

Onder maan- en halogeenlicht
lijken lippen druivenzwart
te tuiten zich voor dit
hun allerlaatste
luchtzoen.

Terwijl de camera inzoomt
op dit trage zieden
stort (een druppel
uit een lekke kraan)
zo’n bleke fluim
het mierenvolk ten prooi.

Na eerst de slakken nog
wordt van de gieren ook
het wachten nu beloond.

Verschrikt wieken zij
brakend op.
Close

Hot and clammy

Hot and clammy – an iron
diktat from
the local climate.

Every afternoon
thousands of
eggs, babies, bulge
in the monstrous swollen
eyes, nose and mouth.

In light of moon and halogen
lips black as grapes seem
to purse for this
their final
lonely kiss.

While the camera zooms in
on this slow boiling
one pale white gob
(a drop from a
leaky tap) falls
prey to working ants.

After the slugs now
vultures too are
rewarded for their wait.

Startled they take flight
and vomit.

Hot and clammy

Hot and clammy – an iron
diktat from
the local climate.

Every afternoon
thousands of
eggs, babies, bulge
in the monstrous swollen
eyes, nose and mouth.

In light of moon and halogen
lips black as grapes seem
to purse for this
their final
lonely kiss.

While the camera zooms in
on this slow boiling
one pale white gob
(a drop from a
leaky tap) falls
prey to working ants.

After the slugs now
vultures too are
rewarded for their wait.

Startled they take flight
and vomit.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère