Poetry International Poetry International
Poem

Aase Berg

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris.

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris. 
A hard dull pearl of synthetic material. Or Pinctada 
margaritifera-cumingi, grown in mussels in Tahiti. Local 
pollution gives the pearl its color. But the core of the true 
pearl from Bahrain is not a grain of sand. Small holes in 
the oyster shell indicate a parasite. In the soft parts 
in the slow-slacking intestinal flora of the hover-horse. 
Along the silk roads of the ocean, where the blank pearls of 
the motor-men’s helmets whirl in the same moonlight, 
same foam.

Nanozwarte paarden, vantazwarte netvisserij in de Polaris parel.

Nanozwarte paarden, vantazwarte netvisserij in de Polaris parel. 
Een kleine, harde, matte parel van acryl. Of Pinctada 
magaritifera, geteeld in de mosselen op Tahiti. Lokale 
onzuiverheden geven de parel zijn kleur. Maar de kern in de echte 
parel van Bahrain is geen zandkorrel. Kleine gaatjes in 
de oesterschelp duiden op een parasiet. In de weke delen 
van de traag verwekende darmflora van het hoverpaard. 
Op de zijderoutes langs de oceaan waar de glanzende parels
op de helm van de motorrijders in hetzelfde maanlicht stuiven, 
hetzelfde schuim.

Nanoblacka hästar, vantasvart nätfiske i Polaris pärla.
En lite hård matt pärla av syntet. Eller Pinctada
margaritifera, avlad i musslor på Tahiti. Lokala
föroreningar ger pärlan färg. Men kärnan i den äkta
pärlan från Bahrain är inte sandkorn. Små hål i
ostronskalet tyder på en parasit. I mjukdelarna inne
i den trögslackande tarmfloran hos svävarhästen.
Längs oceanens sidenvägar där de blanka pärlorna
av motormännens hjälmar yr i samma månljus,
samma skum.
Close

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris.

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris. 
A hard dull pearl of synthetic material. Or Pinctada 
margaritifera-cumingi, grown in mussels in Tahiti. Local 
pollution gives the pearl its color. But the core of the true 
pearl from Bahrain is not a grain of sand. Small holes in 
the oyster shell indicate a parasite. In the soft parts 
in the slow-slacking intestinal flora of the hover-horse. 
Along the silk roads of the ocean, where the blank pearls of 
the motor-men’s helmets whirl in the same moonlight, 
same foam.

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris.

Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris. 
A hard dull pearl of synthetic material. Or Pinctada 
margaritifera-cumingi, grown in mussels in Tahiti. Local 
pollution gives the pearl its color. But the core of the true 
pearl from Bahrain is not a grain of sand. Small holes in 
the oyster shell indicate a parasite. In the soft parts 
in the slow-slacking intestinal flora of the hover-horse. 
Along the silk roads of the ocean, where the blank pearls of 
the motor-men’s helmets whirl in the same moonlight, 
same foam.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère