Poetry International Poetry International
Poem

Aase Berg

BIRTH RUBBER

The rubber tumbler glides
along the uneons of time
The eons of echo time
One rams into walls
of one’s opposite

RUBBER BAREN

Rubbertuimelaar glijdt
langs de oanen van tijd
De eonen van echotijd
Je gooit je tegen muren
van je tegenpool

FÖDA GUMMI

Gummitumlaren glider
längs oanerna av tid
Eonerna av ekotid
Man kastar sig mot väggar
av sin motsats
Close

BIRTH RUBBER

The rubber tumbler glides
along the uneons of time
The eons of echo time
One rams into walls
of one’s opposite

BIRTH RUBBER

The rubber tumbler glides
along the uneons of time
The eons of echo time
One rams into walls
of one’s opposite
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère