Poetry International Poetry International
Poem

Karinna Alves Gulias

FORGETFULNESS

VERGETELHEID

Wat een zorg

Met de dood samen te vloeien uit de oorvorm
waarheid –
De dood is als een boom die langzaam in ons groeit
Zijn wortels kloppen dichter op onze oren
 
Als de grond ons opslokt uit de maag
zal al deze data zand worden
Zand voor de kamelen en voor de paarden
Zand voor de schildpadden en voor de zeeën
als ware het water de tijd
 
De rijkdommen zullen de fabelen overleven
Ze bevloeien
De tijd om stemmingen te veranderen
bestand –
Nat volgt elke schildpad de zon
maar verandert haar niet
 
Nat volgt elke schildpad de zon
maar verandert haar niet
Voel de maag
die een déjà vu omdraait.


Zeker van een rugschild
Bladerensysteem dat je hart bedekt
Spiegel van een boomkruin zwemt mee
 
De pracht van een fonkeling
en het lelijke van keuzes – één
 
Tijd zou je gewicht kunnen dragen
konden we dobbelstenen maar schilderen
om te wachten op de vensterbank
Wacht op een gast
Wacht op een moment van je trots
of geduld
En laat het zijn
Stoffig of behouden
 
Keuze van een arm
die zo ver reikt als je handen je gezicht kunnen raken
 
Huil je of rust je

FORGETFULNESS

What a concern
 
To merge with death from the ear-shape
truth –
Death is like a tree growing inside us slowly
The roots pulsing nearer to our ears
 
When the ground swallows us from the stomach
all this data will become sand
Sand to the camels and to the horses
Sand to the turtles and to the seas
as if the water was time
 
The riches will survive the fables
Watering
Time to change moods
truce –
Wet all the turtles will follow the sun
and cannot change it
 
Wet all the turtles will follow the sun
and cannot change it
Feel the stomach
turning a déjà vu.
 
Sure of a carapace
System of leaves to cover your heart
Mirror of a tree crown swimming as well
 
The beauty of a sparkle
and the ugliness of choices – one
 
Time could carry our weight
if only we could paint dice
to wait on the windowsill
Wait for a guest
Wait for a moment of your pride
or patience
And let it be
Dusty or kept
 
Choice of an arm
reaching as far as your hands can touch your face
 
Do you cry or rest
Close

FORGETFULNESS

What a concern
 
To merge with death from the ear-shape
truth –
Death is like a tree growing inside us slowly
The roots pulsing nearer to our ears
 
When the ground swallows us from the stomach
all this data will become sand
Sand to the camels and to the horses
Sand to the turtles and to the seas
as if the water was time
 
The riches will survive the fables
Watering
Time to change moods
truce –
Wet all the turtles will follow the sun
and cannot change it
 
Wet all the turtles will follow the sun
and cannot change it
Feel the stomach
turning a déjà vu.
 
Sure of a carapace
System of leaves to cover your heart
Mirror of a tree crown swimming as well
 
The beauty of a sparkle
and the ugliness of choices – one
 
Time could carry our weight
if only we could paint dice
to wait on the windowsill
Wait for a guest
Wait for a moment of your pride
or patience
And let it be
Dusty or kept
 
Choice of an arm
reaching as far as your hands can touch your face
 
Do you cry or rest

FORGETFULNESS

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Hendrik Muller fonds
Lira fonds
J.E. Jurriaanse
Literature Translation Institute of Korea
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère