Poetry International Poetry International
Poem

Márcio-André

in the labyrinth-seed

in the labyrinth-seed
the water invades the plastic grooves
to burst through them with its atomic bomb energy:
 
[atomic is the fugitive’s soul]
 
the seed is the standstill traveller:
from above into the earth into itself:
 
we are travellers outwards
into the depths of the air:
 
to breath is an excuse to be alive:
 
against this fiery-water-waiting absence
till it neglects waiting:
 
the seed resists the wait and the end of waiting:
 
the living are also a dream of the dead:
hydraulic contraption
with a latent death well before they were born

in het labyrint-zaad

in het labyrint-zaad
neemt het water bezit van de plastic sleuven
om ze te doen barsten met zijn atoombomenergie :
 
[ atomisch is de ziel van de voortvluchtige ]
 
het zaad is een roerloze reiziger :
omhoog naar de aarde naar zichzelf :
 
wij zijn buitenwaartse reizigers
naar de diepten van de lucht :
 
ademhalen is een excuus om te leven :
 
tegen de vuurwater-wachtende afwezigheid
totdat het wachten veronachtzaamd wordt :
 
het zaad weerstaat het wachten en het einde van het wachten :
 
de levenden zijn ook een droom van de doden :
hydraulisch uitvindsel
met de dood latent aanwezig sinds lang voor de geboorte

na semente-labirinto
a água invade as canaletas de plástico
para rompê-las com sua energia de bomba atômica :
 
[ atômica é a alma do foragido ]
 
a semente é viajante do mesmo lugar :
para cima para a terra para si mesma :
 
nós viajantes para o outro para fora
para as profundezas do ar :
 
respirar é desculpa para estar vivo :
 
contra esta ausência aguardando aguardente
até que se descuide do aguardo :
 
a semente resiste à espera e ao fim da espera :
 
os vivos são também um sonho dos mortos :
geringonça hidráulica
com a morte latente bem antes de terem nascido
Close

in the labyrinth-seed

in the labyrinth-seed
the water invades the plastic grooves
to burst through them with its atomic bomb energy:
 
[atomic is the fugitive’s soul]
 
the seed is the standstill traveller:
from above into the earth into itself:
 
we are travellers outwards
into the depths of the air:
 
to breath is an excuse to be alive:
 
against this fiery-water-waiting absence
till it neglects waiting:
 
the seed resists the wait and the end of waiting:
 
the living are also a dream of the dead:
hydraulic contraption
with a latent death well before they were born

in the labyrinth-seed

in the labyrinth-seed
the water invades the plastic grooves
to burst through them with its atomic bomb energy:
 
[atomic is the fugitive’s soul]
 
the seed is the standstill traveller:
from above into the earth into itself:
 
we are travellers outwards
into the depths of the air:
 
to breath is an excuse to be alive:
 
against this fiery-water-waiting absence
till it neglects waiting:
 
the seed resists the wait and the end of waiting:
 
the living are also a dream of the dead:
hydraulic contraption
with a latent death well before they were born
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère