Poetry International Poetry International
Poem

Márcio-André

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude
metal-light                   the flame
 
phlox                           or the fluorine of a thousand flowers –
 
from the window the factory like a standstill train
 
the one malfunction in a man’s heart
or                                 a man’s reverse
 
and the still-born race of clothes on the line
 
to put the books in order it’s necessary to disorder the city
and all              godless things
 
the late afternoon kites anchor the houses onto the sky
and                              we realise:
black holes are burrs in the universe

een zalm doorboort de middag met vissenkalmte

een zalm doorboort de middag met vissenkalmte
metalicht         de vlam
 
phlox               of het fluor van duizend bloemen –
 
vanuit het raam de fabriek geparkeerd als een trein
 
enige feil van het mensenhart
of                    het negatief van een mens
 
en het doodgeboren ras van kleren aan de waslijn
 
om de boeken te ordenen moet de stad overhoop worden gehaald
en alle             dingen die geen god hebben
 
de vliegers in de namiddag ankeren de huizen in de hemel
en                    wij beseffen:
zwarte gaten zijn braamranden van het universum

um salmão penetra a tarde em quietude de peixe
metaleve          o lume
 
phlox               ou o flúor de mil flores –
 
da janela a fábrica estacionada como um trem
 
falha única no coração do homem
ou                    o negativo de um homem
 
e a raça natimorta das roupas nos varais
 
para ordenar os livros é preciso desarrumar a cidade
e todas             as coisas que não têm deus
 
as pipas no fim da tarde ancoram as casas no céu
e                      compreendemos:
buracos negros são rebarbas de universo
Close

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude
metal-light                   the flame
 
phlox                           or the fluorine of a thousand flowers –
 
from the window the factory like a standstill train
 
the one malfunction in a man’s heart
or                                 a man’s reverse
 
and the still-born race of clothes on the line
 
to put the books in order it’s necessary to disorder the city
and all              godless things
 
the late afternoon kites anchor the houses onto the sky
and                              we realise:
black holes are burrs in the universe

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude

a salmon pierces the afternoon with a fish quietude
metal-light                   the flame
 
phlox                           or the fluorine of a thousand flowers –
 
from the window the factory like a standstill train
 
the one malfunction in a man’s heart
or                                 a man’s reverse
 
and the still-born race of clothes on the line
 
to put the books in order it’s necessary to disorder the city
and all              godless things
 
the late afternoon kites anchor the houses onto the sky
and                              we realise:
black holes are burrs in the universe
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère