Poetry International Poetry International
Poem

Jan Lauwereyns

WEEKS AND YEARS BECAME AEONS AND AEONS

The man was young had lots of courage lots of strength had
a dog too that guided him to scents clear

hints of her his lovely who would look at him and seem

he sang and strummed the blue guitar
things changed abridged almost recovered

something that gave blood warmth children walking

silly yellow hats above their happy faces
just making lots of noise while off to see

great big fish and sharks in aquariums today

and tomorrow here and everywhere the man
began to think and loved her sang and knew.

WEKEN EN JAREN WERDEN EEUWEN EN EEUWEN

WEKEN EN JAREN WERDEN EEUWEN EN EEUWEN

De man was jong hij had veel moed veel kracht en ook
een hond die hem naar geuren voerde scherpe
 
sporen van haar de mooie die hem aankeek en scheen
 
hij zong en tokkelde op de blauwe gitaar
dingen veranderden vatten samen hervonden bijna
 
iets wat bloed gaf warmte kinderen wandelend
 
gele domme hoedjes op hun vrolijke hoofden
doodgewoon met veel lawaai op weg
 
naar machtige vissen en haaien in aquaria heden
 
en morgen hier en overal begon
de man te denken hield van haar en zong en wist.
Close

WEEKS AND YEARS BECAME AEONS AND AEONS

The man was young had lots of courage lots of strength had
a dog too that guided him to scents clear

hints of her his lovely who would look at him and seem

he sang and strummed the blue guitar
things changed abridged almost recovered

something that gave blood warmth children walking

silly yellow hats above their happy faces
just making lots of noise while off to see

great big fish and sharks in aquariums today

and tomorrow here and everywhere the man
began to think and loved her sang and knew.

WEEKS AND YEARS BECAME AEONS AND AEONS

The man was young had lots of courage lots of strength had
a dog too that guided him to scents clear

hints of her his lovely who would look at him and seem

he sang and strummed the blue guitar
things changed abridged almost recovered

something that gave blood warmth children walking

silly yellow hats above their happy faces
just making lots of noise while off to see

great big fish and sharks in aquariums today

and tomorrow here and everywhere the man
began to think and loved her sang and knew.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère