Poetry International Poetry International
Poem

Jan Lauwereyns

THE SERPENT AND THE RAINBOW

My little vixen showed no mercy
on the gravity of the piano,
no inhibition
in her adaptation of the melody. 

‘Free man,’ she hummed, 

‘you will always,’
and hummed, 

‘forget to breathe
is your affection.’ 

An autopsy showed that I didn’t die from the crash
but from being dragged dozens of metres
by the other sports car. 

DE SLANG EN DE REGENBOOG

DE SLANG EN DE REGENBOOG

Mijn krengetje toonde geen genade
op de zwaartekracht van de piano,
geen terughoudendheid
in haar toepassing van de melodie. 

‘Vrije man,’ neuriede ze, 

‘altijd zul je,’
en neuriede, 

‘vergeten te ademen
is je aandoening.’ 

Een autopsie wees uit dat ik niet stierf van de crash
maar van het tientallen meters meegesleurd worden
door de andere sportwagen.

 

Close

THE SERPENT AND THE RAINBOW

My little vixen showed no mercy
on the gravity of the piano,
no inhibition
in her adaptation of the melody. 

‘Free man,’ she hummed, 

‘you will always,’
and hummed, 

‘forget to breathe
is your affection.’ 

An autopsy showed that I didn’t die from the crash
but from being dragged dozens of metres
by the other sports car. 

THE SERPENT AND THE RAINBOW

My little vixen showed no mercy
on the gravity of the piano,
no inhibition
in her adaptation of the melody. 

‘Free man,’ she hummed, 

‘you will always,’
and hummed, 

‘forget to breathe
is your affection.’ 

An autopsy showed that I didn’t die from the crash
but from being dragged dozens of metres
by the other sports car. 

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère