Poetry International Poetry International
Poem

Jan Lauwereyns

A PATCH OF CLOUD OF PURE POSSIBILITY

Try a sleight of flight, escape the void that beckons you
On a snow-white scooter, la di da, then full in blue 

The depths of July laces her booties tight, 

She soothes your heart, she rakes your hair, a suitcase full of murder,
An ancient feeling, a palimpsest, a word for a word, 

Her nutbrown thighs perform a pivot in the light, 

It is the world, straight as she sails, her nutbrown rear
Swears that what you didn’t want you’ll suddenly hold dear, 

Fess up, your sister says angling with her eyes, 

Over your diary, cruel, a patch of cloud of pure
Possibility dissolves, with a laugh, gleaming and sure 

As a dildo, extra-large, bent from beauty and surprise, 

Your nosegay, your roses, the sparkle in your glasses pants
With much ado, Pinus of Thunberg slays with a glance.

EEN WOLKENFLARD VAN LOUTER MOGELIJKHEID

EEN WOLKENFLARD VAN LOUTER MOGELIJKHEID

Probeer een vluchtbeweging, ontsnap aan de leegte die neigt
Op een hagelwitte scooter, ladida, dan rijgt 

Voor jou het diep van juli haar bottines dicht, 

Ze sust je hart, ze harkt je haar, een koffer vol moord,
Een antiek gevoel, een palimpsest, een woord voor een woord, 

Haar nootbruine dijen plegen een wending in het licht, 

Het is de wereld, recht zo die vaart, haar nootbruine billen
Zweren dat je wat je niet wou plots zult willen,

Geef maar toe, spreekt zus met het hengelen van haar ogen, 

Boven je dagboek verdampt zich, wreed, een wolkenflard
Van louter mogelijkheid, met een lachje, glim en hard

Als een dildo, overgroot, van schoonheid afgebogen, 

Je ruiker, je rozen, het vonken in je glazen hijgt
In alles om niets, je Pinus van Thunberg knikt en zwijgt.

 

Close

A PATCH OF CLOUD OF PURE POSSIBILITY

Try a sleight of flight, escape the void that beckons you
On a snow-white scooter, la di da, then full in blue 

The depths of July laces her booties tight, 

She soothes your heart, she rakes your hair, a suitcase full of murder,
An ancient feeling, a palimpsest, a word for a word, 

Her nutbrown thighs perform a pivot in the light, 

It is the world, straight as she sails, her nutbrown rear
Swears that what you didn’t want you’ll suddenly hold dear, 

Fess up, your sister says angling with her eyes, 

Over your diary, cruel, a patch of cloud of pure
Possibility dissolves, with a laugh, gleaming and sure 

As a dildo, extra-large, bent from beauty and surprise, 

Your nosegay, your roses, the sparkle in your glasses pants
With much ado, Pinus of Thunberg slays with a glance.

A PATCH OF CLOUD OF PURE POSSIBILITY

Try a sleight of flight, escape the void that beckons you
On a snow-white scooter, la di da, then full in blue 

The depths of July laces her booties tight, 

She soothes your heart, she rakes your hair, a suitcase full of murder,
An ancient feeling, a palimpsest, a word for a word, 

Her nutbrown thighs perform a pivot in the light, 

It is the world, straight as she sails, her nutbrown rear
Swears that what you didn’t want you’ll suddenly hold dear, 

Fess up, your sister says angling with her eyes, 

Over your diary, cruel, a patch of cloud of pure
Possibility dissolves, with a laugh, gleaming and sure 

As a dildo, extra-large, bent from beauty and surprise, 

Your nosegay, your roses, the sparkle in your glasses pants
With much ado, Pinus of Thunberg slays with a glance.

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère