Poetry International Poetry International
Poem

Jan Lauwereyns

FIFTH

The dog could not deny what it had found it was
snuffling sniffing out in a few days the dog had more

to sniff than was good for it and for its master

falling to his knees beside the corpse
lying under floorboards flagstones wrapped in seaweed

filthy false unworthy traces of her

his love who’d vanished just like that
between the pencils puppets pans and pins

the things he’d hoarded useless pointless and important

crucial signs and symbols signposts objects
he once collected should have glued for her.

VIJFDE

VIJFDE

De hond kon niet ontkennen wat hij vond hij snuffelde
snoof en kreeg op enkele dagen meer
 
te snuiven dan goed kon zijn voor hem en voor zijn baasje
 
dat neerzonk op zijn knieën naast het lijk
dat onder platen en planken lag in zeewier gewikkeld
 
valse vieze onwaardige sporen van haar
 
de geliefde die zomaar was verdwenen tussen pennen
poppen pannen pincetten dingen die hij
 
weigerde weg te gooien zinloos absurd en nodig
 
broodnodig tekens symbolen wegwijzers voorwerpen
die hij moest verzamelen lijmen ooit voor haar.
Close

FIFTH

The dog could not deny what it had found it was
snuffling sniffing out in a few days the dog had more

to sniff than was good for it and for its master

falling to his knees beside the corpse
lying under floorboards flagstones wrapped in seaweed

filthy false unworthy traces of her

his love who’d vanished just like that
between the pencils puppets pans and pins

the things he’d hoarded useless pointless and important

crucial signs and symbols signposts objects
he once collected should have glued for her.

FIFTH

The dog could not deny what it had found it was
snuffling sniffing out in a few days the dog had more

to sniff than was good for it and for its master

falling to his knees beside the corpse
lying under floorboards flagstones wrapped in seaweed

filthy false unworthy traces of her

his love who’d vanished just like that
between the pencils puppets pans and pins

the things he’d hoarded useless pointless and important

crucial signs and symbols signposts objects
he once collected should have glued for her.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère