Poetry International Poetry International
Poem

Jan Lauwereyns

FORGETTING TAKES PLACE

VERGETEN VINDT PLAATS

1
Wat een bittere dag is het, te zijn geweest,
 
de wind die ruist
achter in je geheugenimplantaat.
 
Vreemde levensfeiten zinken
in scholen vraagstukken als deze,
 
striemen voorwaarts, achterwaarts,
 
de piepende wissers dansen
iets minimaals op je voorruit.
 
 
2
Dreigende chaos, de vlucht
van de nachtegaal,
 
nu aansluiten:
een naakte volharding die over datum is.
 
Vooringenomenheid speelt,
even groot als je vertrouwensinterval,
 
hoezeer er ook voorzien is in het woord.
 
Als je er de pest aan hebt,
regent het, spoelt het langzaam weg.

FORGETTING TAKES PLACE

1
What a bitter day it is, having been,

the wind rustling
in the back of your memory implant.

Foreign life events dip
in schools of issues such as these,

slashing forward, backward,

the squeaky wipers dancing
something minimal on your windshield.


2
Impending chaos, the flight
of the nightingale,

now plug in
some naked insistence past its expiration date.

Bias plays
in the size of your confidence interval,

however anticipated the word.

If you hate it,
it rains, it washes over and away.
Close

FORGETTING TAKES PLACE

1
What a bitter day it is, having been,

the wind rustling
in the back of your memory implant.

Foreign life events dip
in schools of issues such as these,

slashing forward, backward,

the squeaky wipers dancing
something minimal on your windshield.


2
Impending chaos, the flight
of the nightingale,

now plug in
some naked insistence past its expiration date.

Bias plays
in the size of your confidence interval,

however anticipated the word.

If you hate it,
it rains, it washes over and away.

FORGETTING TAKES PLACE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère