Poetry International Poetry International
Poem

Armando

HOLY

Blessed, he said.
Called himself a saint from the mainland,
I give you a conscience and the genesis,
I bring you a message
through the windpipe of wisdom.

He said that seven was a number,
a number that could talk,
he spoke of the roads to efficiency,
though by common consent no one listened.

HEILIG

HEILIG

Gezegend, zei hij.

Noemde zich een heilige van het vasteland,

ik geef u een geweten en de oorsprong,

ik breng u een boodschap

door de luchtpijp van de wijsheid.

Hij zei dat zeven een getal was,

een getal dat praten kon,
hij sprak van de paden der doelmatgheid,

maar volgens afspraak heeft men niet geluisterd.
Close

HOLY

Blessed, he said.
Called himself a saint from the mainland,
I give you a conscience and the genesis,
I bring you a message
through the windpipe of wisdom.

He said that seven was a number,
a number that could talk,
he spoke of the roads to efficiency,
though by common consent no one listened.

HOLY

Blessed, he said.
Called himself a saint from the mainland,
I give you a conscience and the genesis,
I bring you a message
through the windpipe of wisdom.

He said that seven was a number,
a number that could talk,
he spoke of the roads to efficiency,
though by common consent no one listened.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère