Poetry International Poetry International
Poem

Armando

BEAUTIFUL

How beautiful, human beings say, a bird in the throes of death,
observe the battle of the bushes,
see the determined darkness,
hear the sighing of the storm:
beautiful, human beings say.

Human beings can stand upright, can think disobedient thoughts,
they say that the heavens are hollow,
that the earth is beating a path to the abyss.

MOOI

MOOI

Wat mooi, zegt de mens, een vogel in doodsnood, 

let op het gevecht der struiken,

zie de halsstarrige duisternis,

hoor het zuchten van de storm:

mooi zegt de mens.

De mens kan staan, kan ongehoorzaam denken,

hij zegt dat de hemel hol is,

dat de aarde zich een weg baant naar de afgrond.
Close

BEAUTIFUL

How beautiful, human beings say, a bird in the throes of death,
observe the battle of the bushes,
see the determined darkness,
hear the sighing of the storm:
beautiful, human beings say.

Human beings can stand upright, can think disobedient thoughts,
they say that the heavens are hollow,
that the earth is beating a path to the abyss.

BEAUTIFUL

How beautiful, human beings say, a bird in the throes of death,
observe the battle of the bushes,
see the determined darkness,
hear the sighing of the storm:
beautiful, human beings say.

Human beings can stand upright, can think disobedient thoughts,
they say that the heavens are hollow,
that the earth is beating a path to the abyss.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère