Poetry International Poetry International
Poem

Armando

UNSTEADY

After years of struggling against the cockeyed
laws
he counts on the numbers to fall.

He hears the gusts of mud, he sees
the cruel growth,
the emptying of the rivers.
He lurches unsteadily, and lies down.

WANKEL

WANKEL

Jarenlang in strijd met de wanordelijke
wetten
rekent hij op de val van het getal.

Hij hoort het waaien van de modder, hij ziet
de wrede groei,
de leegloop der rivieren.
Hij wankelt en gaat liggen.
Close

UNSTEADY

After years of struggling against the cockeyed
laws
he counts on the numbers to fall.

He hears the gusts of mud, he sees
the cruel growth,
the emptying of the rivers.
He lurches unsteadily, and lies down.

UNSTEADY

After years of struggling against the cockeyed
laws
he counts on the numbers to fall.

He hears the gusts of mud, he sees
the cruel growth,
the emptying of the rivers.
He lurches unsteadily, and lies down.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère