Poetry International Poetry International
Poem

Marc Kregting

FALSETTO TREASURES DEPTH

Jabbing the fork next to the cake. Amusing
this could be, that starter to speechless.
The mercury between the treetops, in delicate
panic glass. There lies resemblance with chores.
Don’t forget your high heels. A circulation jacks
up the score. The ubiquitous thermos. Shake out
gently in front of the tammy cloth, those eyelids
snipped off. Who says has that far-off answer.

KOPSTEM SCHAT DIEPTE

KOPSTEM SCHAT DIEPTE

Een vorkje prikken naast het gebak. Amusant
mocht het zijn, dat voorgerecht op sprakeloos.
Het kwik tussen de toppen van bomen, in fijn
vingerglas. Er ligt overeenkomen tot corvee.
Denk je aan je hoge hakken? Vijzelt een omloop
het puntental. De alomtegenwoordige thermoskan.
Zacht schudden voor het stamijn, afgeknipt de
oogleden. Wie zegt heeft dat verre antwoord.
Close

FALSETTO TREASURES DEPTH

Jabbing the fork next to the cake. Amusing
this could be, that starter to speechless.
The mercury between the treetops, in delicate
panic glass. There lies resemblance with chores.
Don’t forget your high heels. A circulation jacks
up the score. The ubiquitous thermos. Shake out
gently in front of the tammy cloth, those eyelids
snipped off. Who says has that far-off answer.

FALSETTO TREASURES DEPTH

Jabbing the fork next to the cake. Amusing
this could be, that starter to speechless.
The mercury between the treetops, in delicate
panic glass. There lies resemblance with chores.
Don’t forget your high heels. A circulation jacks
up the score. The ubiquitous thermos. Shake out
gently in front of the tammy cloth, those eyelids
snipped off. Who says has that far-off answer.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère