Poetry International Poetry International
Dichter

Charl-Pierre Naudé

Charl-Pierre  Naudé

Charl-Pierre Naudé

(Zuid-Afrika, 1958)
Biografie
Charl-Pierre Naudé (1958) is een van de interessantste Zuid-Afrikaanse dichters van dit moment. Zijn twee dichtbundels Die nomadiese oomblik (1995) en In die geheim van die dag (2004) vielen verschillende malen in de prijzen. Naudés debuut werd in de Zuid-Afrikaanse literaire wereld onthaald als een van de sterkste bundels van de jaren negentig van de vorige eeuw. In de recensies werd Naudé een sterke, metafysische dichter genoemd, verre familie van John Donne. Dit was een bundel die de Afrikaanse dichtkunst hoop gaf, omdat de dichter een nieuwe verwijzingswereld creëerde, weg van de door de apartheid overheerste poëzie. In 1997 ontving Naudé voor zijn eersteling de belangrijke Ingrid Jonkerprijs. Zijn tweede bundel, In die geheim van die dag, leverde hem de M-Netprys vir Poesie op. Gerrit Komrij nam in zijn grote bloemlezing van de dichtkunst in het Afrikaans, De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten, maar liefst acht gedichten op uit Die nomadiese oomblik, veel voor een debutant.
Naudé werd in Kokstad, in de provincie kwaZulu-Natal, geboren en groeide op in Durban en East-London, aan de Zuid-Afrikaanse kust. Na een studie letterkunde en filosofie aan de Universiteit van Stellenbosch vestigde hij zich als journalist in Johannesburg.

Naudé is niet helemaal onbekend in Nederland. In 2000 wijdde Poetry International in Rotterdam een vertaalproject aan zijn poëzie, waaraan werd bijgedragen door de Nederlandse dichters Judith Herzberg, Anne Vegter, Ed Leeflang, J. Bernlef en Willem van Toorn. Verder verschenen vertaalde gedichten van Naudé in De Revisor, Raster, Passionate Magazine en de Vlaamse bladen Revolver en de Poëziekrant. In 2007 verscheen bij de stichting cbk Zeeland het bundeltje sien jy die hemelligame.

Er zijn zeker invloeden in het werk van Naudé aan te wijzen: Vallejo, Ritsos, Neruda, Amichai, Carver, Milosz, en in Zuid-Afrika Breytenbach, N.P. Van Wyk Louw en ook Elisabeth Eybers. Over zijn dichterschap zegt Naudé: ‘Ik zie mijzelf en mijn gedichten niet meer als synoniem. Ik weet niet eens of ik het altijd met ze eens ben. We zijn vrienden, ja, zolang ze maar niet proberen me te bekeren. Er is een marge van verschil tussen een auteur en zijn gedicht. In die marge ligt de magie van de poëzie besloten. Op dat verschil, dat op zijn best onverklaarbaar is, wil ik graag aankoersen. Dat is wat ik nastreef. Daarin ligt de autonomie van de dichtkunst besloten. Dichtkunst is een organisme dat met ons vergroeid is, maar dat zich tegelijk onafhankelijk beweegt en voor zichzelf denkt. Poëzie is een “spreken in talen.”’

In 2014 verschijnt bij uitgeverij Tafelberg Naudés derde bundel, Al die lieflike dade
© Robert Dorsman (Translated by Michele Hutchison)
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère