Poetry International Poetry International
Gedicht

Jan Lauwereyns

GNOMON

Stick a stick in the ground,
A bolt-upright stick in a small piece
of billiard-table-flat ground.

Stick: pole, erection.

Wait for the sun and note the way
your measuring instrument stands steadfast

in the light of the heat.

Bright air, brilliant fire
but what matters/counts is the shadow,

the unveiling of the earth.

Gnomon

Gnomon

Steek een stok in de grond,
een kaarsrechte stok in een stukje
biljarttafelvlakke grond.

Stok: paal, erectie.

Wacht op de zon en stel vast
hoe je meetinstrument zich kranig houdt

in het licht van de warmte.

Heldere hemel, schitterend vuur
maar het is hem/jou om de schaduw te doen,

de ontsluiering van de aarde.
Close

Gnomon

Steek een stok in de grond,
een kaarsrechte stok in een stukje
biljarttafelvlakke grond.

Stok: paal, erectie.

Wacht op de zon en stel vast
hoe je meetinstrument zich kranig houdt

in het licht van de warmte.

Heldere hemel, schitterend vuur
maar het is hem/jou om de schaduw te doen,

de ontsluiering van de aarde.

GNOMON

Stick a stick in the ground,
A bolt-upright stick in a small piece
of billiard-table-flat ground.

Stick: pole, erection.

Wait for the sun and note the way
your measuring instrument stands steadfast

in the light of the heat.

Bright air, brilliant fire
but what matters/counts is the shadow,

the unveiling of the earth.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère