Poetry International Poetry International
Gedicht

Cecilie Løveid

THE INFECTION CARRIERESS

I work for the infection
I pass the infection on.
I pass the infection on to the king.

I also give the infection to the queen
I give it to her in the hand
as I do a deep courtly curtsy.
And the infection embeds itself in the stripes of the silk,
in the edge of the corset
makes the insect in her brooch sparkle
and the split sharpened strands of hair smile

The style of the infection is an active relay, always moving on
like thought it always moves on
a ritual imitation of the previous recurrence
in the healthy infection carrier.

I am the healthy infection carrier.
I smile at you.
I am a jeopardous  gift
Still sexy
and with good Egyptian taste
I work for the infection.

SMITTEBÆRERSKEN

SMITTEBÆRERSKEN

Jeg arbeider for smitten
Jeg gir smitten videre.
Jeg gir smitten videre til kongen.

Jeg gir også dronningen smitten
Jeg gir henne den i hånden
mens jeg gjør et dypt hoffkompliment.
Og smitten setter seg i stripene i silken,
i randen av korsettet
får insektet i brosjen til å glitre
og de spaltete spisse hårstråene til å smile

Smittens stil er en virksom stafett, alltid videre
som tanken går den alltid videre
en rituell etterligning av forrige gangs gjentagelse
i den friske smittebæreren.

Jeg er den friske smittebæreren.
Jeg smiler til deg.
Jeg er en gave satt på spill
Still sexy
og med god egyptisk smak
arbeider jeg for smitten.
Cecilie Løveid

Cecilie Løveid

(Noorwegen, 1951)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Noorwegen

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Noors

Gedichten Dichters
Close

SMITTEBÆRERSKEN

Jeg arbeider for smitten
Jeg gir smitten videre.
Jeg gir smitten videre til kongen.

Jeg gir også dronningen smitten
Jeg gir henne den i hånden
mens jeg gjør et dypt hoffkompliment.
Og smitten setter seg i stripene i silken,
i randen av korsettet
får insektet i brosjen til å glitre
og de spaltete spisse hårstråene til å smile

Smittens stil er en virksom stafett, alltid videre
som tanken går den alltid videre
en rituell etterligning av forrige gangs gjentagelse
i den friske smittebæreren.

Jeg er den friske smittebæreren.
Jeg smiler til deg.
Jeg er en gave satt på spill
Still sexy
og med god egyptisk smak
arbeider jeg for smitten.

THE INFECTION CARRIERESS

I work for the infection
I pass the infection on.
I pass the infection on to the king.

I also give the infection to the queen
I give it to her in the hand
as I do a deep courtly curtsy.
And the infection embeds itself in the stripes of the silk,
in the edge of the corset
makes the insect in her brooch sparkle
and the split sharpened strands of hair smile

The style of the infection is an active relay, always moving on
like thought it always moves on
a ritual imitation of the previous recurrence
in the healthy infection carrier.

I am the healthy infection carrier.
I smile at you.
I am a jeopardous  gift
Still sexy
and with good Egyptian taste
I work for the infection.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Ludo Pieters Gastschrijver Fonds
Lira fonds
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère